Askøy videregående skole skal bygges ut og rehabiliteres | Illustrasjon: HML.

Bygger nytt på Askøy videregående skole

Hordaland Fylkeskommune skal utvide og delvis rehabilitere eksisterende bygningsmasse ved Askøy videregående skole utenfor Bergen. Multiconsult er med på laget som bygger skolen.

24. mai 2019

Prosjektet ble utlyst som en pris- og designkonkurranse og Hordaland Fylkeskommune har nå tildelt kontrakten for bygging av skolen til Constructa Entreprenør. Prosjektet er utviklet i samarbeid med HLM arkitektur, Multiconsult og Smedsvig landskapsarkitekter.

– Det er spennende å utvikle det nye skolebygget på Askøy sammen med Constructa. Samspillfasen settes nå i gang og det er forventet å ferdigstille skolen til 2022, forteller oppdragsleder Helge Vatshelle i Multiconsult.

Utvidelsen vil medføre en økning i antall elever med omkring 400. Byggestart er planlagt til juni 2020 og med en ferdigstillelse og åpning av nybygget i august 2022. Nybygget skal være et trebygg og skal BREEAM-sertifiseres som et BREEAM Excellent bygg.

Hordaland Fylkeskommune har uttrykt fremtidsrettede ambisjoner for BIM i prosjektet og Multiconsult gleder seg til å bidra i dialogen om hvilket digitalt nivå prosjektet skal ende på.

Rehabilitering av eksisterende skole starter i august 2022 og skal ferdigstilles i mai 2023. Prosjektet har et samlet areal på cirka 18.300 kvadratmeter BTA.