1/4

Tonje Paus fra Osloleire lager keramikk av leire fra byggeplasser | Foto: Sara Aarøen Lien

2/4

Tonje Paus og Bobby Petersen bruker leire fra byggeplasser i keramikk | Foto: privat

3/4

Sylinderprøver av leire fra laboratoriet

4/4

Osloleire lager keramikk | Foto: Osloleire

Bruker avfallsleire i keramikk

Rundt 2-3 tonn ren leire kan årlig brukes til keramikk, fremfor at massen blir avfall. Gjennom et samarbeid leverer Multiconsult leire fra sylinderprøver til keramiker-duoen Osloleire, som gjenbruker leirmassene i keramikkproduksjon.

4. mai 2021
Emilie Kolstø Strømøy / Cato A. Mørk

Leire blir ofte karakterisert som gravemasser som i liten grad kan brukes til noe fornuftig.

– I forbindelse med utbyggingsprosjekter i Oslo, graves det ut store mengder blåleire som i hovedsak blir håndtert som avfall. Leira blir fraktet til store deponier i innlandet, der den blir liggende. Vi i Osloleire jobber med å oppsirkulere denne leira. Vi ønsker å vise frem denne naturressursen som byen vår er bygget på ved å bearbeide den og lage bruksobjekter av den som byens befolkning kan ha glede av. På den måten blir leira en del av et kretsløp som kanskje ender opp ved noens frokostbord, i stedet for i en grøft, sier Tonje Paus, keramiker for Osloleire.

Osloleire består av duoen Bobby Petersen og Tonje Paus som sammen bearbeider og renser leira før den omskapes til bruksobjekter på deres verksted på Tøyen i Oslo.

– Samarbeidet er derfor et godt eksempel på hvordan noens avfall er andres ressurs. Dette er vinn-vinn for alle og et lite «lyspunkt» i veien mot en sirkulær økonomi. I tillegg er det flott å kunne støtte lokale kunstnere – kunstnere som praktisk talt har tatt saken i egne hender for å oppsirkulere leire fra utbyggingsprosjekter, der leiren i hovedsak blir håndtert som avfall, sier Grete Olaussen, seksjonsleder for GeoLab i Multiconsult.

Godt samarbeid

Tonje Paus forteller at Osloleire de siste månedene har vi hatt et positivt og hyggelig samarbeid med laben til Multiconsult.

– Vi har ukentlig fått hente fersk blåleire, som har gjort jobben med å få tak i fin leire veldig mye enklere. Å få tillatelse til å hente leire direkte fra byggeplasser er både vanskelig og ofte kronglete, så vi setter stor pris på samarbeidet med Multiconsult. På denne måten reduserer Multiconsult sitt avfall, i tillegg til at det effektiviserer vår produksjon enormt, sier Tonje Paus.

Alle monner drar

Ifølge beregninger kan mengden overskuddsmasse fra samferdselsprosjekter i Norge alene være rundt 12 millioner tonn masse.

– I forhold til de enorme mengdene overskuddsmasser i anleggssektoren, er eksemplet med Osloleire en dråpe i havet. Men 2-3 tonn avfall som blir brukt til noe fornuftig er et godt eksempel på at alle monner drar, avslutter miljørådgiver Eirik Rudi Wærner i Multiconsult.

Nettsidene til Osloleire.