1/2

Befaring av brann- og redningstoget på Grorud Verksted

2/2

Presentasjon

Britisk delegasjon med banespesialister besøkte Multiconsult

– Det er utrolig motiverende at denne kunnskapsrike delegasjonen med bane- og togspesialister vil komme hit og lære av oss, sier sivilingeniør og faglig leder for banefagene i Multiconsult, Sam Paul Singh Pawar. Den 12. og 13. mai var Multiconsult vertskap for en gruppe på 36 fagpersoner fra banemiljøet i Storbritannia, som ønsket å lære mer om norsk «best practice» innen bane.

16. mai 2023
Emilie Mejlænder

Hensikten med besøket er kunnskapsdeling og erfaringsdeling. Besøket bestod av befaring av Follobanen, brann- og redningstoget på Grorud Verksted og Fornebubanen, samt en rekke faglige presentasjoner av Multiconsult og andre aktører på hovedkontoret på Skøyen. Blant samarbeidsaktørene er Bane NOR, Norske Tog og Sporveien.

Sporveien presenterte T-banens nye signalsystem. Martin Thwaite og Andreas Brekke Tvedt fra Sporveien fortalte at en del av løsningen bak det kommende signalsystemet, er at togene på sikt blir semiselvkjørende (GOA2) og skal kunne kommunisere. Det gjør at kapasiteten øker fra 32 tog i timen til 36 tog i timen, hver vei.

Sam Pawar i Multiconsult var ansvarlig for programmet og gjennomføringen. Han sier at nettverksbygging og kunnskapsdeling var hovedgrunnen til å ta imot delegasjonen.

-Deltagerne er medlemmer av bransjeforeningen Institution of Engineering Mechanical (IMechE) og jobber til daglig i virksomheter som Network Rail (tilsvarende Bane NOR), RSSB (tilsvarende Jernbanetilsynet), det britiske Samferdselsdepartementet, Transport for London og ulike konsulentfirmaer og togoperatører. De arrangerer en årlig studietur, for å lære mer om internasjonal «best practice» innen bane. Delegasjonen besøkte Finland og Sverige før de avsluttet reisen i Norge. De ønsket spesielt å lære om hvordan vi planlegger, prosjekterer og bygger ut jernbane i Norge, som innebærer både T-bane, godstog, hurtigtog, persontransport og branntog, sier Pawar.

Besøket gikk over to dager og var svært vellykket.

-Dette var definitivt en engasjert gruppe, med mange spørsmål. Vi sitter igjen med et utvidet nettverk og mange inspirerende diskusjoner som vi tar med oss videre, avslutter Pawar.

Sam Pawar i Multiconsult er fornøyd med gjennomføringen og resultatet.
Sam Pawar er fornøyd med gjennomføringen av fagdagene