Reignard Tan

Brenner for faget

God kontroll på opprissing av betong har stor betydning for en konstruksjons levetid, funksjonalitet og estetikk. Reignard Tan (33) har sin spisskompetanse på å dimensjonere betongkonstruksjoner for nettopp dette.

30. mai 2022
Sissel Fantoft

Når en betongkonstruksjon utsettes for belastninger, har den en tendens til å risse opp. Den eneste måten å begrense rissene til et akseptabelt nivå på, er å legge inn tilstrekkelig armering.
– Det store spørsmålet er hva som er fornuftig armeringsmengde. Ved å benytte matematiske modeller utviklet basert på betongens materialoppførsel, kan vi sikre at konstruksjonen bygges slik at rissene begrenses tilstrekkelig, samtidig som vi sørger for å ikke legge inn mer armering enn nødvendig, forklarer Reignard.

På skolebenken er det generelt lite fokus på rissviddeberegninger sammenlignet med kapasitetsvurderinger.
– Man skal selvsagt aldri undergrave viktigheten av å utføre gode kapasitetsvurderinger. Tvister mellom byggherre og prosjekterende handler imidlertid oftere om at det observeres for store riss på en konstruksjon, enn bekymringer om bæreevne. Det å begrense rissvidder blir dessuten dimensjonerende i de fleste tilfeller, sier han.

Reignards kompetanse bidrar til økt forståelse av betongoppførsel i Multiconsult.
– Enheten vår har lang erfaring med avanserte analyser av konstruksjoner med høy kompleksitet, som offshore betongplattformer der opprissing står sentralt under dimensjonering. Min kompetanse bygger i stor grad på den erfaringen. Dette kombinert med Multiconsults kjernekompetanse på konstruksjonsfaget gjør at vi som selskap har en unik evne til å identifisere og imøtekomme kundenes behov, sier han.

La til rette for doktorgrad
Reignard vokste opp i Oslo med foreldre som opprinnelig kommer fra Filippinene. Som barn drømte han om å bli pilot.
– Jeg tok realfag på videregående fordi mange av vennene mine gjorde det, men slet med å henge med de første årene. På slutten av tredje klasse ble jeg mer interessert, og fikk plutselig veldig gode karakterer. Jeg tenkte at jeg burde bruke dem til noe vettugt, og begynte på en bachelorgrad i konstruksjonsteknikk ved Oslo Met, forteller han.

Den faglige interessen fortsatte å vokse, så Reignard tok en mastergrad i anvendt matematikk og mekanikk med fordypning i faststoffmekanikk ved Universitetet i Oslo. Det førte til jobb som rådgivende ingeniør i Multiconsult.
– I to år jobbet jeg med offshorekonstruksjoner i stålavdelingen. Da muligheten for å ta en doktorgrad ved NTNU dukket opp, hoppet jeg på den, sier han.

Doktorgradsavhandlingen handlet om rissviddeberegninger av stor-skala betongkonstruksjoner.
– Formålet med forskningen var å utvikle en beregningsmodell som kan anvendes til bruksgrensedimensjonering av alle typer betongkonstruksjoner. Her kommer rissviddeberegningsmetodene i standardene vi bruker i dag til kort, fordi de først og fremst ble utviklet med hensyn på oppførselen til strukturelementer som bjelker og søyler, forklarer han.

Multiconsult la til rette for at Reignard kunne ta doktorgraden samtidig som han beholdt jobben og lønna i selskapet.
– Det var utslagsgivende for meg. Det er ganske unikt hvordan Multiconsult tør å satse på spennende forskningsprosjekter. I tillegg er selskapet flinke til å bidra inn mot akademia, og holde seg oppdatert på forskningsfronten, sier han.

Multiconsult finansierer delvis Reignards førsteamanuensis II-stilling ved NTNU.
– Der bidrar jeg blant annet til videreutvikling av rissvidde-beregningsmetoder i standardene Eurocode 2 og fib Model Code 2020, opplyser han.

Komplekst og krevende prosjekt
Vannmangelen i Oslo har åpnet øynene for mange av byens innbyggere om behovet for en mer stabil vannforsyning. Multiconsult detaljprosjekterer alle fag for Ny vannforsyning i Oslo sammen med underleverandørene Asplan Viak og Cowi. Anlegget skal være i operativ drift innen 2028.
– Her er det snakk om en vanvittig stor infrastruktur under bakken. Det skal bygges enorme betongkonstruksjoner i digre fjellhaller, hvor vannet skal lagres i store bassenger. Jeg prosjekterer vanntette behandlingsanlegg som er komplekse og krevende å dimensjonere. Det krever solide faglige vurderinger, kompetanse og tverrfaglig samarbeid for å prosjektere slike konstruksjoner, som skal ha en levetid på minst 100 år, forteller Reignard.

Konstruksjonene skal blant annet prosjekteres for vanntetthet og jordskjelvbelastninger.
– Fokus på funksjonalitet og levetid er helt essensielt i slike prosjekter. I tillegg har vi utviklet en beregningsmetodikk for å kunne utføre jordskjevanalyser av vannfylte betongkonstruksjoner, sier han.

Hvis en vanntett konstruksjon får for store riss, kan det medføre fare for vannlekkasjer og armeringskorrosjon.
– Derfor er det spesielt stor oppmerksomhet på funksjonalitet og opprissing i slike prosjekter, sier han.

Interessen for faget blir ofte med hjem når Reignard er ferdig på jobb.
– Jeg er nok i overkant dedikert. Da jeg jobbet med doktorgraden fikk jeg ofte de beste ideene rett før jeg sovnet om kvelden. Når man brenner for det man driver med er det ikke så unaturlig at tankene surrer rundt i hodet også på fritiden, sier han.