Vegard Ervik Olsen

Brenner for faget

Som faglig leder for fagområdet brannsikkerhet i Multiconsult er Vegard Ervik Olsen (41) vant til å jobbe på tvers av fagdisipliner i prosjekter. – Brann handler først og fremst om mennesker, fastslår han.

4. desember 2023
Sissel Fantoft

– Brann er i utgangspunktet et sosialt problem, og ikke et teknisk, derfor er menneskene alltid sentrale selv om vi jobber med prosjektering av bygg og tekniske løsninger. Vi må ta hensyn til både forutsigbare og uforutsigbare faktorer. En måte å få kontroll på disse uforutsigbare faktorene, er å basere beslutninger på analyser, forteller Vegard.
Multiconsult satser derfor sterkt på analyse- og simuleringskompetanse.
– Noe av det mest motiverende jeg vet er å jobbe med nyutdannede kolleger som kommer rett fra skolen med fersk kunnskap og engasjement. Det er utrolig morsomt å se hvor engasjerte og dyktige de er. Flere av mine kolleger som kun har jobbet hos oss noen få år er sentrale i utviklingen innen digitale verktøy og simulering, sier han.

Frykten for brann
Vegard vokste opp i Storsteinnes i Balsfjord kommune i Troms, hvor faren var frivillig brannmann ved siden av lærerjobben.
– Mens jeg gikk på barneskolen hadde vi en liten brann i huset hvor jeg bodde. Det gikk heldigvis bra, men gjorde likevel inntrykk. Jeg tror alle har et forhold til brann, enten de har opplevd det selv eller kjenner noen som har vært rammet, sier han.
Mens han gikk på ungdomsskolen bestemte Vegard seg for at han ville satse på realfag.
Etter militæret og et år med realfagsstudier ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, flyttet han til Trondheim og begynte på sivilingeniørstudiet ved Bygg-og miljøteknikklinja ved NTNU.
– Det var først da vi skulle velge spesialfag i tredje klasse at jeg siktet meg inn på brannrådgiving. Jeg likte tanken på å både være med og påvirke uttrykket i et bygg, jobbe tverrfaglig og være involvert i flere prosjekter samtidig, sier han.

Kreative løsninger
Brannrådgivere er ofte involvert i byggeprosjekter helt fra planleggingsfasen og til lenge etter at bygget er tatt i bruk.
– Vi er gjerne diskusjonspartner både når det gjelder tekniske installasjoner og bruken av bygget. Selv om vi ikke har så stor andel timer i hvert enkelt prosjekt, får vi mye innsikt i byggets livsforløp, noe som er ganske unikt for dette faget, sier Vegard.
Når det gjelder prosjektering av nybygg, er primærfunksjonen til brannrådgiverne å sikre at tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven (TEK) oppfylles. Dersom et bygg prosjekteres i samsvar med preaksepterte ytelser, kalles dette gjerne forenklet prosjektering.
– Preakseperterte ytelser er tilpasset standardiserte bygg, men det vil alltid være noen krumspring i nye bygg som ikke helt passer inn i veiledningen til TEK. Da må brannrådgiverne gjøre analyser og se på alternative utforminger. Da gjelder det å være litt kreativ, men samtidig etterrettelig. I forbindelse med analyser gjennomfører vi risikoanalyser og benytter oss av ulike programmer for beregninger, rømninger og brannsimuleringer, forteller han.
Omfanget av jobben varierer ut fra hvor kompleks problemstillingen er.
– Av og til kan enkle risikovurderinger være tilstrekkelig, mens andre problemstillinger krever omfattende beregninger, sier han.
Bærekraftige løsninger får stadig større oppmerksomhet i mange prosjekter.
– Tre er jo et svært bærekraftig materiale, men konstruksjoner i tre eller isolasjon av trefiber har i utgangspunktet lavere kvaliteter når det gjelder brann. Derfor gjør vi analyser for å finne alternative måter å sikre disse konstruksjonene på, slik at både det bærekraftige og branntekniske aspektet ivaretas, sier Vegard.

Glad i bål
Ytelsesbaserte kontra funksjonsbaserte krav er et tilbakevendende diskusjonstema i byggebransjen.
– Hvis prosjektene skal bli mer bærekraftige, for eksempel ved å øke ombruksgraden, er vi avhengige av regelverk som gir rom for å gjøre analyser for å dokumentere brannsikkerheten. Jeg mener at å gå tilbake til mer ytelsesbaserte krav bremser for bærekraftig utvikling i prosjektene, fastslår Vegard.
– Av og til føler jeg at utviklingen går i feil retning – enkelte myndighetsutøveres noe ensidige fokus på at preaksepterte ytelser er det eneste riktige gjør vår jobb mer tungvint og begrenser utviklingen innen bærekraft. Man oppnår ikke innovasjon ved å standardisere alt, påpeker han.
Han mistenker at brannrådgivere kanskje har et dårlig rykte blant enkelte myndighetsutøvere.
– Det finnes alltid enkelte som tar snarveier eller lar være å utføre branntekniske analyser, og den myten har kanskje blitt en sannhet for noen. Det er en ulempe at et slikt stempel er blitt heftet ved vårt yrke, for i Multiconsult er vi seriøse og ønsker å bidra til prosjekter og samfunnsutvikling for bedre sikkerhet, understreker han.
Multiconsult er blant annet partner i forskningssenteret FRIC (Fire Research and Innovation Centre), hvor Vegard er styremedlem.
– Gjennom brannforskingsprosjektene i FRIC bidrar vi til å sette fokus på bærekraftige løsninger og brannsikkerhet, og brannforebygging for sårbare grupper, sier han.
Vegard er også sensor ved NTNU, hvor han i tillegg foreleser om brannrådgiving og holder kurs i rømningsanalyse.
– Jeg har også deltatt i forskingsprosjekter om bruk av brannsikkerhet ved bruk av trefiberisolasjon i yttervegger og solceller, opplyser han.
På fritiden trives Vegard og kona aller best ute i naturen.
– Ironisk nok er jeg veldig glad i å fyre bål, men er nøye med å overholde bålforbudet mellom april og september, sier han.