CFO Ove Haupberg er svært fornøyd med at Multiconsult er rangert blant de beste på bærekraftrapportering i årets ESG100-rangering.

Blant de beste på bærekraftrapportering

For andre året på rad er vår bærekraftrapport rangert som en av de aller beste blant de 100 største selskapene på Oslo Børs. Også i år får rapporten karakteren A i Position Greens årlige ESG100-rangering.

8. september 2023

I den anerkjente ESG100-rangeringen gjør Position Green en grundig vurdering av bærekraft- eller ESG-rapporteringen til de 100 største børsnoterte selskapene i henholdsvis Norge, Sverige og Danmark.

Fredag 8. september lanserte Position Green årets rangering av rapportene til de 100 største norske børsnoterte selskapene under et arrangement i Oslo. Det er sjette året at ESG100-rangeringen gjennomføres, og det er tredje året at Multiconsults rapportering er vurdert. Bærekraftrapporten har siden 2021 vært inkludert som en egen del av konsernets årsrapport.  

– Det er utrolig stas at vi nok en gang har levert en bærekraftrapport som er blant de beste i Norge. Dette er en rangering som henger høyt. Karakteren A er en solid bekreftelse på og en viktig synliggjøring av hvordan vi på en systematisk måte jobber på de områdene som omfattes av ESG. Jeg vil takke alle som har bidratt til å levere en solid 2022-rapport, sier Ove Haupberg, finansdirektør i Multiconsult-konsernet.

Om ESG100

ESG100-analysen undersøker i hvilken grad bedriftens ESG-rapportering gir verdifull informasjon for beslutningstakere av både finansiell og ikke-finansiell art. Den er også en gjennomgang av hvor forberedt de 300 deltakende skandinaviske selskapene er for introduksjonen av den europeiske bærekraftrapporteringsstandarden (ESRS) som trer i kraft fra og med 2024.

Multiconsult jobber med å videreutvikle prosesser og tiltak for å imøtekomme de framtidige rapporteringskravene.  

Her kan du lese hele bærekraftrapporten for 2022, som del av årsrapporten.