Bjørlien skole | Foto: Hundven Clements Photography

Bjørlien Skole er kåret til Årets skolebygg

Onsdag 22. mai mottok Bjørlien skole prisen «Årets skolebygg 2019». LINK arkitektur og Multiconsult har stått for komplett prosjektering av skolen som åpnet offisielt 7. mars.

23. mai 2019

– Vi er veldig glade for prisen. Jeg vil takke alle medarbeidere for arbeidet som er nedlagt og kunden for godt samarbeid . Det at prosjektet har hatt ambisiøse krav og er bygd som passivhus har gjort det ekstra interessant sett fra teknisk side, sier oppdragsansvarlig Kristin Høili.

Juryens begrunnelse
Kåringen av Årets skolebygg gikk av stabelen 22. mai under konferansen «Bygging av fremtidens skole» i regi av Nohrcon. Juryens begrunnelse var: «Solid materialvalg. Fin sammenkopling av funksjoner scene, musikkrom og mat og helse-arealer som gir gode muligheter for bruk i skolehverdag og for lokalsamfunnet. Samlende trinnarealer for hvert trinn (storklasserom som kan deles med skillevegg, samt et mindre klasserom + grupperom som kan sambrukes) – disse arealene kan gi mange muligheter. Fornuftig plassering av elevgarderobene i kjernen. Mye areal til lager. Renholdsvennlig inngangsparti med god soneinndeling.»

Bærekraftig bygg for læring
Bjørlien skole er prosjektert som et passivhus. Med faste solskjermings-løsninger tar bygget i bruk skreddersydde low-tech løsninger som skal gi bedre dagslysforhold i undervisningsrommene enn med automatisk styrte systemer. Alle oppholdsrom har åpningsbare vinduer som gi mulighet til tilleggslufting. Byggets nyskapende solskjerming forskes videre på av ingeniørstudenter på NMBU på Ås.