1/5

Svein Bjørbergs lidenskap for byggeteknikk har skapt gode resultater i byggenæringen. Foto: Marte Nordahl

2/5

I en alder av snart 80 år jobber Svein Bjørberg fortsatt med å fremme bærekraftige byggeprosjekter. Foto: Marte Nordahl

3/5

Bjørberg har sunget i kor siden han var barn. Kammerkoret "Cor Mio" som han og to kamerater startet opp for snart 50 år synger han fortsatt i. Foto: Marte Nordahl

4/5

Bjørbergs første oppdrag som sivilingeniør var ved hovedkontoret til Norske Veritas som skulle renoveres på Høvik. Foto: Multiconsult

5/5

Bjørbergs pågangsmot og strukturerte arbeid for å få på plass den europeiske standarden, gjorde at han nylig ble tildelt Standard Norges Standardiseringspris (2023). Foto: Teige Stiegler

Bjørbergs lidenskap har løftet byggenæringen 

Bjørbergs nysgjerrighet og engasjement for gamle bygg og livsløpsrådgivning, har skapt muligheter for bærekraftig vekst i Norge og utlandet.

10. oktober 2023
Marte Nordahl

Som 21-åring, var Svein Bjørberg en nysgjerrig ingeniørstudent ved Gøteborg Tekniske Institutt. Gjennom hele oppveksten på Brattlikollen var han opptatt av bygg og snekring. Nylig hadde han søkt på en ingeniørstilling hos Sivilingeniørene Apeland og Mjøset AS, og var på vei opp Fritjof Nansens plass 6 for et jobbintervju.

− Jeg husker godt den fine fredagen i mai 1966, da Tryggve Mjøset tilbød meg jobb og overrakte meg nøkkelen til firmaet som den gang bestod av 17 personer, mimrer han.

Økt kompetanse på nybygg

Bjørberg ble etter hvert oppfordret av Kristoffer Apeland til å videreutdanne seg ved NTNU, som den gang het NTH. Etter at han var ferdig utdannet sivilingeniør høsten fire år senere var han tilbake i firmaet.

− Mitt første oppdrag var ved hovedkontoret til Norske Veritas som skulle bygges på Høvik. Her var det noen gamle bygninger som skulle renoveres. På den tiden var det kun kompetanse på nybygg, og jeg var ganske så rådvill i starten, minnes han.

Etter at han sammen med arkitekten hadde satt opp et budsjett som de bommet markant på, forstod de behovet for å øke kunnskapen om gamle bygg.

− Jeg startet å jobbe med gamle bygg som fagområde, som jeg hadde mange idéer om hvordan vi skulle utvikle. Som prosjektleder for den komplekse ombyggingen av UD (Utenriksdepartementet) i Viktoria Terrasse, brukte vi mye tid på å lære om vurderingen av gamle bygninger.

En lokomotivbedrift

Mot slutten av 80-årene opprettet Forskningsrådet et forskningsprogram innen bygningsforvaltning, med et ønske om at Multiconsult skulle være en lokomotivbedrift for å utvikle fagkompetansen videre.

− Dette sa vi ja til. Programmet ga også støtte til en professor II stilling ved NTNU, som jeg fikk innen ombyggingsteknikk. Da programmet var gjennomført hadde jeg et bein i forskning, rådgivning og undervisning. Etter hvert ble jeg professor II også på arkitektsiden.

Sivilingeniøren husker godt telefonen han fikk fra Oslo kommune tilbake i 1997. De ønsket at Multiconsult skulle lage en tilstandsanalyse på deres totalt fire millioner kvm. bygninger.

− Kjempejobben bestod av å finne teknisk tilstand på alle byggene, og derved estimere et oppgraderingsbehov. Svaret måtte de ha innen syv uker. Umiddelbart satt jeg meg ned på terrassen hjemme, og startet å skissere hvordan vi kunne lage et anvendelig system for de som kjente de enkelte byggene.

Etter mye grubling bestemte han seg sammen med teamet i Multiconsult til å samle alle forvalterne i Oslo kommune, som gjennomførte arbeidet hver for seg etter den nye systematikken. Til slutt etter en kvalitetssikring ble arbeidet vellykket og videreutviklet. Verktøyet fikk navnet multiMap.

Inspirasjon og kunnskap på reiser

Fagområdet gamle bygg har gjort Bjørberg attraktiv også internasjonalt. Tilbake i 1995 jobbet han for verdensarvlisten UNESCO i Nepal.

− Det har vært kjempespennende å samarbeide med myndighetene og å møte nye kulturer. Sammen med en tysk og fransk professor, fikk vi i oppdrag å redde et gammelt kongepalass i den gamle hovedstaden Bhaktapur som ble skadet etter et jordskjelv. Oppdraget var å finne en løsning etter UNESCOs retningslinjer. Etter en del analysearbeid fant vi en god løsning.

Fem år senere tok Bjørberg sammen med en kollega ved arkitekthøgskolen i Oslo med seg femten studenter til Bhaktapur. Her skrev de hver sin masteroppgave om gamle bygninger. Da oppgavene var godkjent ble de kopiert opp og sendt tilbake til byen.

I 2002 reiste han på nytt med den samme arkitekten på et oppdrag til Afghanistan, for nettverket Aga Khan Trust for Culture, rett etter Talibans fall.

− Ett av oppdragene var å undervise Afghanske studenter i landmåling. Vi hadde med oss utstyr fra Norge som vi donerte bort til landet. Selv om de kvinnelige studentene var livredde for å kommunisere med oss ute på feltoppdrag, var de aktive inne på Universitetsområdet, forklarer han.

Tidligere har Bjørberg reist mye i Asia, både til Kina, Singapore og Malaysia, sammen med studenter fra NTNU. Han har også vært gift med en ambassadør til Eritrea.

− Kontakten jeg da fikk med myndighetene gjorde at åtte studenter fra NTNU gjennomførte sin masteroppgave i hovedstaden Asmara. På bakgrunn av arbeidet studentene gjorde, er Asmara nå satt på UNESCOs verdensarvliste. At myndighetene fikk en kopi av 3D-modeller av byen, i tillegg til at vi hjalp dem med programvare, ga dem et godt grunnlag for å videreutvikle deler av byen.

Nysgjerrig i fag

I flere år jobbet sivilingeniøren som avdelingsleder, før han overlot jobben til en tidligere masterstudent i 1998.

− Nysgjerrigheten for alt som rører seg innen faget ble for stor, og jeg var mer opptatt av å utvikle fagområdet videre, erkjenner han.

For 20 år siden var han med på å starte Norges Bygg- og eiendomsforening, hvor han fortsatt sitter i styret. Gjennom arbeidet engasjerte han seg også i BAE-rådet, som er selve navet i møtet med departementer og regjering.

Opp gjennom årene har han vært en ivrig deltaker på CIB (Internasjonale råd for forskning og innovasjon i bygg og anlegg) som arrangeres annen hvert år i verden.

− Dette har gitt inspirasjon til utviklingen av en rekke standarder, både norske og internasjonale. Arbeidet i internasjonale forskningsmiljøer har gjort at jeg har kommet hjem til Norge med nye impulser og mange idéer. Internasjonalt så konkurrerer du ikke med forskerne. Tvert imot er de flinke til å dele både informasjon og kompetanse.

Nordisk ministerråd besluttet i 2012 å utarbeide en guideline for bærekraftig ombygging på en standardisert måte. Bjørberg fikk i oppdrag fra Standard Norge å lede arbeidet. Den ferdige rapporten var klar i 2015, som var basert på den norske standarden om tilstandsanalyse av byggverk.

− Dansk standard foreslo å legge den nordiske rapporten til grunn for en ny europeisk standard. Som prosjektleder var det krevende å finne konsensus med 31 land. Fem år jobbet jeg for å få på plass den europeiske standarden innen bærekraftig ombygging, som var ferdig i juni og er introdusert som norsk standard i august.

Bjørbergs pågangsmot og strukturerte arbeid for å få på plass den europeiske standarden, gjorde at han nylig ble tildelt Standard Norges Standardiseringspris (2023).

Motivasjon for bærekraftig utbygging

Bjørberg har hele veien hatt en indre motivasjon til å få gjennomført prosjekter som bidrar til å redusere fotavtrykket på klimaet. I 2017 fikk han BAE-næringens hederspris, og året etter NBEFs hederspris.

− Det største potensialet for å nå de nye bærekraftsmålene ligger i eksisterende bygg. I dag er BAE-næringen veldig fokusert på nybygg. De siste årene har jeg vært opptatt av livsløpsrådgivning. For at bygg skal få et langt liv trenger vi å få svar på hvilke gener som må plasseres inn i nybygg i en tidlig fase, samt å finne gode gener i eksisterende bygg, sier han.

Han løfter frem at Multiconsult stadig vekk lanserer nye modeller for hvordan vi skal få til dette gjennom videreutvikling av verktøyet multiMap.

− Det trengs kompetanse i hvordan byggene er skrudd sammen fra ulike tidsperioder, og hvor de har sine svake punkter. Spørsmålet vi stiller i vårt arbeid er hvilke bygg som er egnet for et langt liv.

Påfyll av energi

Neste år fyller Bjørberg 80 år. Så lenge hodet fungerer synes han det er gøy å jobbe for Multiconsult. Ved siden av jobb har han sunget i kor hele livet. Som ung gutt sang han blant annet i Sølvguttene. Sammen med to andre kamerater startet han opp Kammerkoret Cor Mio for snart 50 år siden, som han fortsatt synger i.

− I år har vi hatt et par konserter i Italia, der vi samarbeidet med et lokalt kor. I fjor sang vi i Nidarosdomen. Å synge i kor er noe av det mest sosiale som finnes. Kontaktene mine i mange land knyttet til det internasjonale arbeidet har ledet meg til utenlandske kor. Koret blir en slags øy i hverdagen hvor jeg kobler helt av. Når jeg kjører hjem etter en korøvelse er jeg full av energi.

Energipåfyllet kommer godt med på jobb. For tiden jobber Bjørberg blant annet med å løfte utdanningen innen livsløpsplanlegging og – rådgivning.

− Vi ser et økt behov for at utdanningsinstitusjonene skaffer oss den nødvendige kompetansen gjennom grunnutdannelsen, som i dag finnes på NTNU. Målet er å få igangsatt forskningsprosjekter i samarbeid med læringsinstitusjonene, sier han fornøyd.

− For å ligge i front som rådgiver, er det viktig å engasjere studenter til å ha lyst til å ta en mastergrad innenfor de fagene som vi ønsker å utvikle. At Multiconsult har hatt et tett arbeid opp mot sommerstudenter i alle år er positivt. Jeg har fulgt opp en drøss av sommerstudenter, som både har tatt mastergrad her og som fortsatt jobber her. Det er kjempegøy!

Brenner for et «byggeskadefond»

Bjørberg jobber i tillegg med problemoppgaver knyttet til tvistesaker på boligsiden. Han har lenge vært ekstra engasjert i byggefeil og skader knyttet til boligsiden.

− Vanlige folk som kjøper seg en bolig skal ikke lide fordi involverte fagfolk har etterlatt seg skjulte feil og mangler. I Danmark etablerte de «Byggeskadefonden» allerede i 1988 med godt resultat. Mitt mål er å få til noe tilsvarende for å få bukt med de altfor mange byggeskadene vi har, forklarer han.

− At den fysiske kontrollen er for dårlig, gjør at jeg er veldig opptatt av livsløpsplanlegging og hvorfor det oppstår feil i bygget. Det er bedre å vedlikeholde enn at skader skal utvikle seg.

Med stor interesse for byggkompetanse er Bjørberg glad for at han skal sitte ett år i BAE-rådet.

Når han snart trer inn i pensjonisttilværelsen har han ingen planer om å sitte stille.

– Jeg har kanskje litt maur i rompa, og er glad i å få ting gjort. I tillegg til at jeg fortsatt gjesteforeleser både i Norge og i Frankrike, har jeg en stor interesse for å guide og fortelle om gamle bygg i Oslo og i Roma. Jeg skal nok få tiden til å gå, sier han med glimt i øyet.