Bistandsarbeid i Paraguay med IUG

I januar dro Stanislas Merlet fra Multiconsult til Paraguay med to NTNU-studenter gjennom Ingeniører uten grenser. Formålet var å finne ut hvordan de kunne gi befolkningen i Pozo Colorado ren vannforsyning.

11. juni 2014

Reisen var initiert av Ingeniører uten grenser (IUG) og hadde som formål å se på dagens vannsystem og definere behovene til lokalbefolkningen. Mangelen på drikkevann er det største problemet i landsbyen Pozo Colorado med 1700 innbyggere.

Ingeniørene skulle også vurdere muligheten for avsaltingsanlegg, definere en teknisk løsning og presentere det til lokale instanser. Multiconsult har hatt en samarbeidsavtale med IUG siden september 2013. I desember fikk Multiconsult et oppdrag fra IUG om fornybar energi og veiledning av studenter i Paraguay. Stanislas Merlet, rådgiver innen solenergi, fikk jobben.

– Det er spennende å få bruke kompetanse på meningsfulle prosjekter. Noen tekniske løsninger kan virkelig endre livet til enkeltpersoner rundt i verden.

– Det er spennende å få bruke kompetanse på meningsfulle prosjekter. Noen tekniske løsninger kan virkelig endre livet til enkeltpersoner rundt i verden. Samarbeidsavtalen mellom IUG og Multiconsult er en flott mulighet til å gjøre dette. Ledelsen av selskapet er veldig engasjert og den interne søknadsprosessen var enkel. Det var en fantastisk opplevelse, både profesjonelt og personlig, sier Stanislas Merlet fra Multiconsult.

Master med Mening

Prosjektet er igangsatt av Ren-PEACE (renewable energy action for lasting peace). Formålet er å vurdere muligheten av et avsaltingsanlegg med energiforsyning basert på solceller i Pozo Colorado, Paraguay. To studenter ved NTNU, Ingerid Zeiner og Johannes Waatevik, skriver Master Med Mening om prosjektet. De går begge siste året på IME-fakultetet (informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk) ved NTNU.

– Jeg valgte dette masterprosjektet fordi jeg så det var en mulighet til å gjøre en forskjell for mennesker som har lite. Å få jobbe med produksjon av drikkevann, som er et så grunnleggende behov for alt levende, virket meningsfylt. Samtidig dreide oppgaven seg om å utnytte fornybare energikilder, noe jeg har stor interesse for og ønsker å jobbe med etter endte studier. Fornybar energi er fremtiden, sier Ingerid Zeiner, masterstudent ved Energi og Miljø på NTNU.

Fra grunnvann til drikkevann

De paraguayanske myndighetene installerte et kjemisk vannbehandlingsanlegg i 2008. Anlegget tok vann fra byens pytt og behandlet det med aluminiumsulfat. Nå er imidlertid distribusjonssystemet i dårlig form og det finnes ikke kjemikalier lenger. Befolkningen behandler derfor pyttsvann med klor hjemme eller drikker det som det er. Det fører til mange helseproblemer i landsbyen.

– Det planlagte anlegget skal anvende omvendt osmose for avsalting av grunnvannet. Denne teknikken er nå et velprøvd system som har vist sin pålitelighet i mange land. Anlegget slik det er designet kan produsere 80 000 liter per dag. Dette er tilkoblet til strømnettet og har solkraft som sikkerhet for vanndistribusjonen i tilfelle av utfall i nettet. Målet er at prosjektet snart blir bygget for befolkningen av Pozo Colorado, men i tillegg blir et pilotprosjekt som kan repeteres på andre steder, sier Merlet.