1/3

Elverum stasjon er på strekningene som nå digitaliseres | Foto: Wikipedia/Kolbkorr

2/3

Svein Magnus Furu er her på Solørbanen sammen med samarbeidspartner Gjermundshaug anlegg AS og Elinstallatør Otera.

3/3

Gunn Ødegaard | Foto: Vegard Giskehaug

Bidrar i digitaliseringen av jernbanen

Multiconsult prosjekter nå ny strømforsyning og føringsveier for signalkabler og fiber langs hele Rørosbanen og Solørbanen. Arbeidet utføres i forbindelse med innføring av nytt digitalt signalanlegg – ERTMS - på strekningen.

27. mai 2021
Cato A. Mørk

ERTMS står for European Rail Traffic Management System og erstatter dagens utdaterte teknologi for signalanlegg. Innføringen av ERMTS er ett av de største digitaliseringsprosjektene i Norge. Den aktuelle strekningen på Rørosbanen og Solørbanen er på over 500 km fra Kongsvinger til Støren sør for Trondheim.

– I dette prosjektet vil Multiconsult prosjektere over 20.000 m føringsveier, hundrevis av kummer og 120 nye strømforsyningsskap, sier oppdragsleder Gunn Ødegaard, som også forteller at arbeidene utføres sammen med samarbeidspartner Gjermundshaug Anlegg AS og elinstallatør Otera.

Ifølge Bane NOR betyr ERTMS en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet. ERTMS skal innføres på hele jernbanenettet i Norge, men av hensyn til passasjerene skal utbyggingen gjøres trinnvis.

Les mer om ERTMS hos Bane NOR.