Elisabeth Melander Stene blir HR-direktør i Multiconsult

Elisabeth Melander Stene (47) har takket ja til stillingen som HR-direktør i Multiconsult. Stene har lang erfaring med HR-arbeid og har siden 1996 jobbet i ulike roller i Telenor. Hun vil tiltre stillingen 1. oktober 2012.

5. juli 2012

Stene har relevant og god erfaring med både strategisk og operativt HR-arbeid. Hun har en bakgrunn fra et selskap som har tilsvarende utfordringer som Multiconsult står ovenfor.

– Hun er vant med å jobbe på tvers av regioner og enheter med stor geografisk spredning. De siste to årene har Stene jobbet i India og den internasjonale dimensjonen er viktig for den utviklingen vi ser kommer når det gjelder internasjonalisering av Multiconsult, forteller Grethe Bergly, konstituert adm. dir. i Multiconsult.

Stene har jobbet med utvikling og implementering av strategi og policy for HR og initiering av strategiske HR-aktiviteter. Hun har vært støtte til lederteamet i Telenor til de store endringsprosessene bedriften har vært igjennom. I Telenor var Stene en periode ansvarlig for etablering og implementering av prosesser knyttet til resultatmåling og kunnskapsutvikling, noe som også er veldig relevant for Multiconsult.

– Jeg føler meg sikker på at Elisabeth Stene raskt vil bli en god ressurs for ledergruppen. Hun har vist god innsikt i forhold til utfordringene i Multiconsult. Det er min vurdering at Stene også har en personlighet og fremtoning som vil passe godt med den kulturen vi har i Multiconsult, sier Bergly.