Bergens mest miljøvennlige kontorbygg

Multiconsults medarbeidere i Bergen kan nå skryte av å sitte i Bergens mest miljøvennlige kontorbygg. Bygget er et resultat av Backer Eiendoms ønske om å bygge Bergens beste miljøbygg og en leietaker som ønsket byens mest miljøvennlige og effektive arbeidsplass.

3. mai 2013

– Vi har fått et fantastisk kontorbygg. Det har alle de fasilitetene som et moderne kontorbygg skal ha, samtidig som gode innovative løsninger gjør at vi både sparer penger og miljøet. Det er tilfredsstillende å gå på jobb og vite at egne krefter i samarbeid med byggherren og entreprenørene Lars Jønson AS og TEVAS AS har lykkes i å skape et miljøvennlig signalbygg, forteller regionsdirektør Rune Kjærland i Multiconsult.

Bygget som er prosjektert av Multiconsult, får status som passivhus og blir BREEAM-sertifisert i klasse excellent når byggetrinn to står ferdig i 2015. Samarbeidet mellom Backer Eiendom som utbygger og Multiconsult som både leietaker og prosjekterende har fungert særdeles godt.

Ingen andre bygg i Bergen er mer miljøvennlig

Nybygget rangeres på nest øverste nivå – excellent – etter den internasjonale miljøstandarden – BREEAM. Dette er den høyeste miljøsertifiseringen noe bygg i Bergen noen gang har hatt, og det eneste i Bergen som nær tilfredsstiller de strengeste kravene til miljøvennlighet.

Energiforbruket i bygget er forventet å være under halvparten av forbruket for et normalbygg ville hatt. For å gjøre prosjektet så miljøvennlig komplett som mulig er også hele byggeprosessen gjennomført med søkelys på god avfallshåndtering og godt miljø for byggearbeiderne.

Nærhet til bybane, tilrettelegging for sykling til jobb og elbil-parkering har også vært viktige elementer man har tatt med seg inn i arbeidet med å skape Bergens mest miljøvennlige arbeidsplass.

Sparer penger på økt miljøbevissthet

Miljøbevisstheten i byggebransjen har tatt seg kraftig opp de seneste årene, ikke minst fordi store, seriøse kjøpere og leietakere krever miljøsertifisering og dokumentert lavere energiforbruk. Dette er bra for miljøet, men også for leietaker som får reduserte driftskostnader, og eier som nyter godt av økt eiendomsverdi og markedsverdi for utleie.

-Som et av Norges ledende rådgiver- og prosjekteringsmiljøer er vi opptatt av bærekraftige løsninger for våre kunder. Nå kan vi prosjektere nye oppdrag mens vi bokstavelig talt sitter med «fasiten», sier Kjærland.

Om BREEAM

BREEAM er verdens eldste og Europas mest anerkjente verktøy for miljøklassifisering og miljøsertifisering av bygg. Les mer på http://www.breeam.org