Nesttunbrekka 99 | Foto: Pål Hoff

Bergen har fått sitt første BREEAM Excellent-bygg

Multiconsults lokaler i Nesttunbrekka 99 har nå fått sertifikatet på at bygget har oppnådd excellent, etter miljøstandarden BREEAM NOR. Dette gjør det til Bergens mest miljøvennlige kontorbygg.

13. januar 2017

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av det internasjonale miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM, Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bærekraftige bygninger. Det gir en detaljert oppskrift på hvordan man bygger bærekraftig bygg i praksis.

– Byggebransjen blir stadig mer miljøbevisst, ikke minst fordi både utbyggere og leietakere krever dokumenterte energieffektive løsninger og miljøsertifisering. Dette er en utrolig positiv trend og vi er stolte av å ha prosjektert et kontorbygg som har blitt Bergens mest miljøvennlige. Multiconsult er også leietakere i bygget, og vi håper med vår fagkunnskap å kunne bidra til stadig flere passivhus i Bergen i tidene fremover, sier Kari Sveva Dowsett, Direktør Forretningsenhet Vest Multiconsult.

Energieffektive løsninger med topp funksjonalitet

Klassifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier: ledelse, helse og innemiljø,energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk, økologi og forurensning. Den strekker seg mye lenger enn myndighetenes minimumskrav. Nybygget på Nesttunbrekka er definert som passivhus og er det første bygget i Bergen som oppfyller alle de strenge miljøkravene.

– For Multiconsult har det vært viktig at kontorlokalene kombinerer miljø- og energieffektive løsninger med topp funksjonalitet. Videre har nærhet til bybane, tilrettelegging for sykling til jobb og elbilparkering vært viktig i valget av våre nye lokaler, sier Dowsett.