Kart som viser heving og setning av Oslo sentrum fra 2014–2017. Data fra ESAs radarsatellitt Sentinel-1, eid av NGU og prosessert av Norut.

Behov for setning- eller bevegelsedata?

Ønsker du setning- eller bevegelsesdata i ditt prosjekt? Landsdekkende gratis satellittbaserte måledata av setning og bevegelse lanseres 29. november (InSAR Norge).

13. november 2018

Til nå har tilgjengeligheten på bevegelsesmålinger fra radarsatellitter vært varierende. 29. november lanserer Norges geologiske undersøkelse, Norges vassdrags- og energidirektorat og Norsk Romsenter nettportalen InSAR Norge. Alle vil med dette få tilgang til gratis, oppdatert setningsdata fra satellitt som gjør sakte deformasjon synlig, selv i mørke og gjennom skydekke. Nøyaktigheten er på mm til cm i året i satellittens sikteretning og bakkeoppløsningen ca. 5x20m.

– Hele Norge er dekket tilbake til 2014, og i mange tiår fremover, noe som gjør datamaterialet ekstra spennende for prosjektene våre i Multiconsult, sier Harald Øverli Eriksen, geolog i Multiconsult.

Stort uforløst potensiale

Eriksen sier det er et stort uforløst potensialet i å bruke satellittbaserte bevegelseskart og tidsserier i flere av Multiconsult prosjekter. Slike målinger kan inngå som et viktig verktøy i våre markedsområder. Satellittbasert måledata er lite verdt uten kunnskap om hva som rører seg og hva det betyr. Her er Multiconsult i en særstilling med sin massive tverrfaglighet.

– Bevegelseskart vil blant annet kunne brukes for å dokumentere at våre prosjekter ikke har påvirket omkringliggende bebyggelse. I en ikke for fjern fremtid vil bevegelsesmålinger fra radarsatellitter inngå som beslutningslag i de fleste prosjekter og offentlige planverk, sier Eriksen.

Seminar i Trondheim om bruken av satellittbasert måledata

I forbindelse med lanseringen inviterer Norsk geologiske undersøkelse til seminar i Trondheim 29. og 30. november. Torsdag 29. november presenteres bruken av tjenesten innen industri og forskning, samt eksempler fra industrien og Kartverket. Fredag er temaet internasjonale perspektiver relatert til europeiske aktiviteter. Du kan delta en eller begge dager.

Link til mer info og påmelding:

http://www.ngu.no/aktiviteter/lansering-av-insar-norge