Slik ser batteriet som skal installeres på Svalbard ut, levert av produsenten SAFT. | Foto: Longyearbyen lokalstyre

Batteri blir en viktig del av framtidens energiforsyning

Longyearbyen lokalstyre kjøper inn et gigantbatteri som del av utviklingen av en fremtidsrettet og utslippsfri energiforsyning på Svalbard. Erfaringen og kompetansen fra Svalbard vil få stor overføringsverdi for utviklingen av framtidig energiforsyning også andre steder i Norge.

21. januar 2022

I januar 2021 varslet Regjeringen nedstengning av Kullkraftverket og en energiomstilling på Svalbard. Batterikjøpet markerer dermed det første avgjørende skrittet mot et utslippsfritt energisystem på øya og vil bidra til økt forsyningssikkerhet og reduserte driftsutgifter. Samtidig legger det til rette for å starte innfasingen av ny fornybar kraftproduksjon, som eksisterende solenergi og frmtidig vindkraft.

– I den arktiske kulden er vi helt avhengige av sikker energiforsyning. Hvis vi får det til her under utfordrende klimatiske forhold, vil teknologien helt klart kunne benyttes også mange andre steder i Norge, sier Morten Dyrstad, sektorsjef teknisk i Longyearbyen lokalstyre.

Krevende prosjekt

Multiconsult og Thema Consulting leverte allerede i 2018 en utredning om alternativer for energiforsyning til Longyearbyen til OED. Multiconsult har deretter bistått Longyearbyen lokalstyre i videre utredninger som har dannet grunnlag for batterikjøpet, som detaljerte tekniske vurderinger rundt drift, lønnsomhetsanalyser og søknad til Enova. Multiconsult har også deltatt i den praktiske gjennomføringen av innkjøpet ved å bistå med utarbeidelse av tekniske spesifikasjoner, evaluering av tilbud og deltakelse i forhandlinger. Multiconsults rådgiver innen solenergi og energilagring, Håkon Duus, har vært sentral i arbeidet og roser lokalstyret for å være framoverlent, innovative og modige.

– Forholdene på Svalbard gjør dette til et krevende prosjekt, men lokalstyret har ikke latt seg skremme av utfordringene. De har gått til verks med en veldig profesjonell tilnærming slik at man kan føle seg trygg på de avgjørelsene som er tatt. Det står det stor respekt av, sier Duus.

Stor overføringsverdi til fastlandet

Batteriparken skal stå klar til drift på nyåret 2023, og de erfaringene som høstes fra bruken av batteriet og energiomstillingen på Svalbard vil bli svært sentral for energiforsyning og -omstilling flere andre steder i Norge, mener Duus.

I Longyearbyen vil batteriet spille en nøkkelrolle for sikker og stabil strømforsyning til et lite samfunn. Kunnskapen vil få stor overføringsverdi til fastlandet, spesielt til øysamfunn og grisgrendte strøk. Der kan batterier være en bedre og billigere løsning en tradisjonell nettutbygging. Et eksempel er de nylige installerte batteriene på øya Senja, som også et prosjekt Multiconsult har vært involvert i.

– Fremtidens kraftsystem vil i større grad domineres av distribuert kraftproduksjon og lagring, og batteriet i Longyearbyen vil gi ny kunnskap om hvordan dette best kan gjøres på fastlandet, sier Håkon Duus.

Enova bidrar med økonomisk støtte til prosjektet og lokalstyret har innledet et samarbeid med Universitetssenteret på Svalbard, UNIS, som skal sikre opparbeidelse av kunnskap og kunnskapsspredning.

Eksplosiv utvikling i bruk av batterier

Batterisystemet på Svalbard leveres av det franske batteriselskapet SAFT og er satt sammen av seks containere på 6 meter (20-fot). Systemet har en effekt på 6 MW og kan lagre 7 MWh, noe som gir en lagringskapasitet som er tilstrekkelig til å drifte byens strømforsyning i over en time. Det er langt mer tid enn det tar å starte dieselgeneratorene som i dag utgjør reservekraften til kullkraftverket. Samtidig er systemet en overgangsløsning frem til energiforsyningen blir helt fornybar. Etter planen begynner installasjonen av batterisystemet til sommeren og det skal være i full drift på nyåret i 2023.

Internasjonalt er det nå en eksplosiv utvikling i bruk av batterier i kraftsystemer. De fungerer godt med både fornybare energikilder og dieselgeneratorer, og vil være en viktig brikke for å sikre verdens befolkning tilgang på stabil elektrisk energi.

– Batteriinstallasjonen i Longyearbyen vil vise at slike løsninger også fungerer i hardt arktisk miljø, og får man det til i Arktis kan man få det til hvor som helst, sier Duus.