1/4

Kristian Augusts gate 23 har gjennomgått en av Norges mest bærekraftige bygg-rehabiliteringer | Foto: Höegh Eiendom

2/4

Eirik Rudi Wærner, Stine Hoggen og Julie Sandnes Galaaen har hatt sentrale roller i rehabiliteringen av Kristian Augusts gate 23.

3/4

Stein Stoknes (Futurebuilt), Cato Dehli Lauritzen (Höegh Eiendom), Jennifer Lamson (Höegh Eiendom), Bjørn Arild Gram (kommunal- og distriktsminister), Bjørn , Rasmus Reinvang (byrådssekretær for byutvikling) på åpningen av bygget | Foto: Arild Danielsen / Höegh Eiendom

4/4

Møbler og materialer er brukt på nytt i prosjektet | Foto: Arild Danielsen/Höegh Eiendom

Bærekraftig rehabilitering av verneverdig bygg

Kontorbygget Kristian Augusts gate 23 har gjennomgått en av Norges mest bærekraftige bygg-rehabiliteringer og tirsdag 8. februar var det offisiell åpning. Rundt 80 prosent av materialene og bygningsdelene er brukt på nytt og klimagassutslippene i prosjektet er lave.

9. februar 2022
Cato A. Mørk

– Ombruk er bærekraft i praksis. Totalt har vi redusert klimagassutslippene med 66 prosent sammenlignet med et referansebygg, sier Jennifer Lamson, energi- og miljørådgiver i Höegh Eiendom i en pressemelding om åpningen.

Multiconsult har vært miljørådgiver for Höegh Eiendom for prosjektet, som er et forbildeprosjekt gjennom FutureBuilt.

– Det har vært et spennende og lærerikt prosjekt å være en del av. Byggenæringen står for rundt 26 prosent av all avfallsproduksjon i Norge og en betydelig mengde av Norges klimagassutslipp, og derfor er det viktig å få frem nyvinnende prosjekter som fokuserer på klimagassreduksjon og ombruk, sier Julie Sandnes Galaaen, miljørådgiver i Multiconsult.

Multiconsult har vært rådgivende ingeniør for ytre miljø (RIM), og har bistått Höegh eiendom med miljøkartlegging, ombrukskartlegging, miljøoppfølgningsplan, klimagassvurderinger og kontinuerlig miljøoppfølging gjennom hele prosjektperioden.

Vernede fasader
Kristian Augusts gate 23 ble oppført i 1951 og var opprinnelig hovedkvarter for Norsk Arbeidsgiverforening, nå NHO. Kontorbygget er lokalisert midt i Oslo sentrum ved Tullinløkka, og fasaden er vernet etter plan- og bygningsloven. Bygget er oppført i stål og betong, med Solvågstein som fasadeplater og originale teak-karmer. Det er lagt vekt på å beholde mest mulig av byggets særegenhet i rehabiliteringen.

– Ved å beholde fasade og bygningskropp reduserer man klimautslippene kraftig sammenlignet med et nybygg. Vi har også en foretatt omfattende vurdering av bygningsmaterialer for å få til ombruk av disse som i de fleste andre tilfeller hadde blitt byttet ut, sier Julie Sandnes Galaaen.

Materialene i bygget ble kartlagt før materialer som parkett, dører, vinduer, teglstein og sanitærutstyr ble valgt ut som ombruksmaterialer. En stor del av materialene og komponentene i prosjektet er ombruk fra det gamle bygget eller fra andre bygg. En del materialer er også gitt bort til andre byggeprosjekter. Dette har gitt 66 prosent lavere klimagassutslipp i prosjektet sammenlignet med et typisk nybygg.

– For å få til gode og bærekraftige løsninger er det viktig at vi som rådgivere er tidlig inne i prosjektet for å finne materialene som kan ombrukes. God dialog med byggherre, entreprenør og andre involverte om klimagassutslipp og ombruk er også avgjørende for å lykkes, sier Julie Sandnes Galaaen i Multiconsult.

Digital åpning
Tirsdag 8. februar sto kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram for digital snorklipping og offisiell åpning av bygget.

– Sirkulærøkonomi er bra for klima – og når vi bruker om igjen, tar vi også vare på historien. Det er positivt for kulturminnevernet, og noe vi håper å se mer av fremover, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram i pressemeldingen fra Höegh Eiendom.

Og ministeren vil gjerne ha med næringen på laget framover.

– En mer klimavennlig byggenæring er en av regjeringens hovedsatsninger i bolig– og bygningspolitikken. Vi har ikke råd til å sløse med ressurser, sier Gram, og understreker at han gjerne vil ha bransjen med på laget, sa Bjørn Arild Gram.

Les mer