1/3

Gneiskvartalet vil få solenergiløsninger og bli WELL og BREEAM-sertifisert | Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter

2/3

Gneiskvartalet | Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter

3/3

Gneiskvartalet med solcellepaneler | Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter

Bærekraftig rådgivning i Gneiskvartalet

Multiconsult har bidratt med rådgivning innen bærekraftig sertifisering og fornybar energi i det planlagte prosjektet Gneiskvartalet i Tromsø.

17. november 2020
Cato A. Mørk

GK Gruppen Eiendom står bak prosjektet Gneiskvartalet skal bli et bygg som er bærekraftig i alle livsfaser og der det er satt svært høye miljø- og helsefremmende ambisjoner.

Selve prosjektet er planlagt i tre plan på rundt 9700 kvm, skal bygges i gneis, tre og glass. Bygget vil få åpne løsninger, lyse arealer, stor fleksibilitet og gode fellesområder for brukerne. Det blir lagt opp til solceller på tak og fasader, samt et tilnærmet nullenergi-bygg.

– Som utvikler av nye prosjekter i egen regi er GK Gruppen Eiendom opptatt av å følge opp GK Gruppens ambisjoner om å være et klimaforbilde og gå i front ved utvikling av bærekraftige næringsbygg. Dette skal være førende for de løsninger vi velger både når det gjelder design og miljøkonsept, herunder energi. Samtidig er vårt utgangspunkt at vi ikke utvikler prosjekter som et showcase; for oss betyr bærekraft i denne sammenheng at bygget er tilpasset lokasjon, klima, brukere og tilgjengelig teknologi, sier Kaare Krane i GK Gruppen Eiendom.

Han forteller at for Gneiskvartalet er eksempelvis ikke byggets energiambisjon å produsere så mye energi som mulig, men at energiproduksjonen er tilpasset byggets behov og eksisterende infrastruktur – i dette tilfelle fjernvarme fremfor å bruke ressurser på å fange geotermisk energi. Og han understreker at alle tekniske løsninger som velges skal kunne rulles ut storskala.

Helsefremmende bygg

Prosjektet har ambisjoner om å bli Tromsøs første BREEAM Excellent bygg, i tillegg til å bli ett av Norges første WELL-sertifiserte bygg, med minimum Gold sertifisering. WELL Building Standard er en sertifisering for helsefremmende bygg og er et rammeverk for å identifisere, måle, verifisere og følge opp byggkvaliteter som påvirker helse og velvære for de som bruker bygget. I dette prosjektet inkluderer helse- og vellværetiltak aktive arbeidsstasjoner, treningsrom og attraktive fellesområder.

– Ideen bak konseptet er at det en bedrift foretar seg skal gi fordeler for både bedriften selv, forbrukerne og miljøet. Over 90 prosent av utgiftene til en servicebasert bedrift er de ansatte. Ved å legge til rette for fysisk og psykisk velvære på arbeidsplassen vil både sykefravær og ‘turnover’ reduseres kraftig. Dette er noe bygningssertifiseringsordningen WELL Building Standard tar for seg, forklarer Elisabeth Montgomerie, Multiconsults WELL AP og BREEAM-koordinator.

Fornybar energiproduksjon

Den fornybare energiproduksjonen i bygget består av solcellepaneler på fasaden og på taket, og lokal vindraftproduksjon har også blitt utredet. Løsningen for solcelleanlegget har blitt utarbeidet i tett samarbeid med arkitekten slik at løsningen passer inn med arkitekturen og det grønne taket. Produksjonsberegninger for solkraft har blitt brukt for å tilpasse solkraftproduksjonen til byggets energiforbruk. Det blir også vurdert løsninger for lagring av elektrisitet, for eksempel til bruk i lading av elektriske biler og annet forbruk.

Også andre bærekraftige løsninger som grønt tak og overvannshåndtering, lavkarbonmaterialer, gode sykkelfasiliteter og en del andre aspekter er en del av prosjektet.