Bærekraftarbeidet styrket i 2020

Multiconsult-gruppen styrket kompetansen og engasjementet innen bærekraft i 2020. Bærekraftrapporten viser hvordan konsernet følger opp bærekraft i egen virksomhet, gjennom alle oppdragene datterselskapene er involvert i og gjennom deres samfunnsansvar.

26. mars 2021
Kristine Gjerstad Røe

FN’s 17 bærekraftmål og nasjonale forpliktelser i henhold til Paris-avtalen, er styrende for bærekraftarbeidet i alle konsernets datterselskaper. Overordnet drives dette arbeidet langs tre akser:

  • gjennom drift av egen virksomhet
  • gjennom rådgiving i prosjekter
  • gjennom selskapenes samfunnsansvar

Hvert tonn teller

Multiconsult skal levere på bærekraft i henhold til samfunnets og kundenes krav og forventninger. Konsernledelsen har besluttet at Multiconsult skal være klimanøytralt innen 2030 eller tidligere. Arbeidet med å redusere klimagassutslippene har startet. Samtidig legges grunnlaget for at konsernet innen 2025 skal ha oversikt over CO2-fotavtrykket i hele prosjektporteføljen.

– Vi er nå solid rigget for å være med i spennende prosjekter, der vi skal redusere egne og kundenes CO2-utslipp og negativ påvirkning på natur og samfunn. For hvert eneste tonn CO2 vi sparer, teller. For kloden og for oss, sier konsernsjef i Multiconsult, Grethe Bergly.

Analyse av påvirkning på FN-mål

I forkant av årets rapport ble det gjennomført en analyse av Multiconsult Norge AS’ prosjektportefølje. Hensikten var å kartlegge hvilke av FNs bærekraftmål Multiconsult har mulighet for å påvirke gjennom prosjekter.

Analysen viste at det er særlig tre bærekraftmål Multiconsult Norges er i inngripen med; Bærekraftmål 13 «Stoppe Klimaendringene», 11 «Bærekraftige Byer og Lokalsamfunn» og 9 «Industri, innovasjon og infrastruktur»

Klikk her for å lese hele Bærekraftrapporten 2020