Ann-Kristin Ytreberg i Miljøfyrtårn og Grethe Bergly.

Bærekraft og miljø tema på viktig konferanse

Den grønne ledertrøya og grønn lagånd var tema for Miljøledelseskonferansen 2019. Konsernsjef Grethe Bergly fortalte om bygging av kompetanse og engasjement for miljø og bærekraft i Multiconsult.

27. mars 2019

Rundt 450 deltakere fikk med seg innlegg om innføring av bærekraftige løsninger i offentlige og private virksomheter. Blant innlederne var blant annet klima- og miljøminister Ola Elvestuen og byrådsleder Raymond Johansen.

– Miljø forankres i alle organisasjoner og virksomheter. Det er et nasjonalt ansvar, men det er viktig at det mobiliseres i alle deler av samfunnet. Bedrifter må vise ledelse og bærekraftspørsmål må kommuniseres klart fra ledelsen, påpekte klima- og miljøminister, Ola Elvestuen.

Konsernsjef Grethe Bergly delte erfaringer om hvordan Multiconsult har jobbet med å implementere og forankre miljø og bærekraft i selskapet. Hun fortalte om bygging av kompetanse, utprøving i prosjekter og det å utfordre kundene.

– Vi skal fortsette å bygge og forsterke miljø- og bærekraftkompetansen i selskapet. Multiconsult har jobbet spesielt mye med bærekraft og miljø innen bygg og eiendomsområdet, og vi skal videreføre denne kunnskapen innen samferdsel, der det er mye aktivitet for tiden, sa konsernsjef Grethe Bergly på konferansen.

Miljøledelseskonferansen er en årlig konferanse som blant annet arrangeres av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Se programmet for konferansen.