1/2

Det er fullt mulig å redusere avfall fra nybygg | Foto: JM

2/2

Eirik Rudi Wærner, Knut Mathisen og Cecilie Nødtvedt

Avfall fra nybygg kan halveres

Byggenæringen står for en betydelige andel av Norges avfallsproduksjon. Ledende aktører i næringen mener det er fullt mulig å nesten halvere avfallsmengden fra nybygg.

13. august 2021

Ifølge tall fra SSB står byggenæringen for rundt 26 prosent av all avfallsproduksjon i Norge og en betydelig mengde av Norges klimagassutslipp. Totalt produseres minst 3,2 millioner tonn avfall i året, og nybygg står for 20 prosent av dette avfallet alene. Det vil si at for hver kvadratmeter nybygg i dag blir det produsert rundt 50-60 kg avfall.

– Dessverre er realiteten i dag at mye av byggavfallet ikke blir sortert, og mye ender som brensel eller fyllmasse. På landsbasis er sorteringsprosenten på ca 50 prosent, mens det foreligger et EU-krav om 70 prosent. Men det å unngå at avfall oppstår er mye viktigere enn å sortere riktig, sier miljørådgiver Eirik Rudi Wærner i Multiconsult.

Wærner forteller at bedre planlegging, forbedret produksjon av materialer og god logistikk er noen nøkkelord for å redusere avfallsmengden og fotavtrykket til næringen. Prefabrikkerte materialer og planlegging og bestilling er viktig i dette arbeidet.

Betydelig reduksjon

Selskapene som i dag jobber aktivt med å redusere avfallet kan vise til betydelig reduksjon i avfallsmengder. JM er en av Nordens ledende prosjektutviklere av boliger og boligområder og mener det er fullt mulig å komme ned mot 25 kg pr m2 i 2023, noe som innebærer nesten en halvering i forhold til gjennomsnittet.

– Vi erfarer at det er enkelt å sortere avfallet på byggeplassene, men det er svært krevende å redusere avfallsmengdene. Avfall oppstår i hver eneste del av verdikjeden; fra design, ressursutvinning, produksjon, forbruk og til slutt avfallshåndtering. Nøkkelen til å hindre at avfall oppstår er å redusere forbruket, altså kjøpe inn mindre materialer, kvalitetssikre prosjekteringsunderlaget og bygge rett første gang. Å hindre at avfall oppstår er krevende fordi vi må endre oss i hver eneste del av verdikjeden. Vi må samarbeide på tvers i bransjen for å utvikle en verdikjede som er gjennomgående material-, energi- og avfallskonservativ, sier Cecilie Nødtvedt, rådgiver bærekraft & miljø i JM Norge AS.

Digitale løsninger er helt nødvendig for å redusere avfallet mener organisasjonen GS1 som utvikler, vedlikeholder og tilbyr globale standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt.

– Det viktigste vi kan gjøre for å minimere avfall, er selvfølgelig å ikke lage avfall i det hele tatt. Men for at dette skal fungere i praksis, må vi ha en effektiv logistikk-kjede. Det sies at det er opp til 10 prosent brekkasje på en pakke med gipsplater hver gang den flyttes på byggeplass. For andre produkttyper noe mindre. Selv med en pre-fabrikkering «off site», må det på plass et system som gir enkel identifikasjon av produkter og som gjør det enkelt å fange data om de samme produktene. Et slikt system brukes av andre sektorer som har kommet litt lenger enn bygg, anlegg og eiendomsnæringen i digitalisering, sier Knut Mathisen, bransjeansvarlig for bygg, anlegg og eiendom i GS1.

Under et seminar på Arendalsuka blir noen av utfordringene og løsningene på området gjennomgått nærmere av nøkkelaktører i byggenæringen i seminaret: Avfallsreduksjon – vi må ta mindre på tallerkenen!

Les mer: