Attraktivt med sommerjobb i Multiconsult

Multiconsult fikk inn rundt 1000 søknader på sommerjobber i år. Vel hundre av disse var på stillingene innen MUST Energi 2012, Multiconsults vannkraftoppdrag for sommerstudenter.

18. april 2012

Multiconsult er et populært selskap blant studentene, i hvert fall dersom man skal vurdere etter interessen av å bruke sommeren til å få seg nyttig jobberfaring. I hele Multiconsult er det rundt seksti sommerjobber i 2012. Jobbene er godt fordelt utover hele landet, men region Oslo skiller seg ut med totalt 20 utlyste sommerjobber.

– Det er gledelig at det er så stor interesse for sommerjobb hos oss. Interessen varierer noe fra stilling til stilling, men det er min oppfatning at det er gode kandidater til alle stillingene, forteller Eivind Jamholt Bæra, leder av MUST (Multiconsult for studenter).

Studentene som har sommerjobb i Multiconsult vil få faglige utfordringer og et godt innblikk i Multiconsult, både fra et faglig og et sosialt perspektiv. Erfaringsmessig rekrutteres også mange som tidligere har hatt sommerjobb i selskapet til fast ansettelse etter endt studie.

MUST Energi

MUST Energi er energimiljøets sommerprogram for studenter. Første gang dette ble kjørt var i fjor hvor oppgaven var en mulighetsstudie for vannkraftspotensialer i Tanzania. Prosjektet ble en kjempesuksess med over hundre søkere på fire plasser.

– MUST Energi 2012 ble besluttet lagt til Norge og vi var litt spente på om responsen ville bli like bra som i 2011. Bekymringene viste seg å være grunnløse. MUST Energi 2012 er like attraktivt som fjorårets satsning, sier Joakim Arntsen, seksjonsleder Kraftverk i avdeling Energi Oslo.

De fire studentene som skal jobbe i årets sommerprogram skal gjennomføre et oppdrag knyttet til kostnadsbesparende og innovative løsninger for småkraft i Norge. Prosjektet arrangeres i samarbeid med Norsk Grønnkraft, en av Norges største småkraftselskap.

Hovedelementer i prosjektet vil være ressursvurdering (hydrologi, topografi, geologi), skissere teknisk løsning for vannkraftanlegget, samt vurdere nye og innovative løsninger.