Martin Halvorsen og Silje Kopland fra HR, Helene Solvang og Vilde Hellebust fra Must.

Attraktiv for ingeniørstudentene

Multiconsult er fortsatt et av de mest attraktive selskapene for ingeniørstudenter, viser Universums ferske undersøkelse over attraktive arbeidsgivere.

13. mai 2022
Cato A. Mørk

Universum avdekker hvert år Norges mest attraktive arbeidsgivere og studenters karrierepreferanser ved norske universiteter og høyskoler. Equinor topper i år listen blant ingeniør- og naturvitenskapstudentene, med Aker Solutions, Kongsberg Gruppen, Norconsult og Multiconsult på de neste plassene.

– Vi får også i år bekreftet at Multiconsult fortsatt er et av de mest attraktive selskapene for kjernegruppen vår, ingeniørstudenter. Samtidig er det et tøft arbeidsmarked der vi må jobbe hardt for å få tak i de rette kandidatene og det er hard konkurranse om nyutdannede ingeniører, sier Martin Halvorsen, leder for rekruttering i Multiconsult.

Multiconsult har de siste årene hatt en av topplasseringene i undersøkelsen og sikrer en femteplass i år. Spesielt industri- og energibedrifter styrker seg når det gjelder studenter innen ingeniørvitenskap og naturfag.