Attraktiv arbeidsgiver

Multiconsult er det mest attraktive rådgiverselskapet å arbeide for. Dette slår to uavhengige undersøkelser fast etter å ha spurt teknologistudenter om sin drømmearbeidsgiver. Selskapet rangeres topp fire på begge undersøkelsene om ønsket arbeidsgiver totalt.

8. mai 2013

Både Universum og Karrierebarometeret har denne uken lagt frem resultatene fra sine undersøkelser om arbeidsgiverattraktivitet blant studenter. Multiconsult rangeres på topp av rådgiverselskapene og topp fire totalt av teknologistudentene.

– Multiconsult ønsker å ta nummer 1 – posisjonen i vår bransje. Med en posisjon som den mest attraktive rådgiveren blant teknologistudenter i to uavhengige undersøkelser er vi optimistiske med hensyn til fremtiden. De vi rekrutterer i dag bidrar til vår suksess i fremtiden, sier Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør i Multiconsult.

Må være skjerpet

Studentenes valg av drømmearbeidsgiver tas gjerne lenge før man er ferdig med studiene og opplevelser i løpet av studietiden er viktig. Dagens teknologistudenter vet at de attraktive og er bevisst når de velger sin første arbeidsgiver. Dette stiller krav til selskapene som ønsker å være attraktiv hos yngre arbeidstagere. Multiconsult har de siste årene satset mye på ekstra interessante sommerprogram for studenter og søkermassen viser at man treffer blink.

– Studenter og nyutdannete er en svært viktig ressurs for å videreutvikle virksomheten vår. Med 105 års historie kunne man være fristet til ikke å være skjerpet nok. Dette er vi bevisst på å unngå. For oss er det viktig å være i en kontinuerlig dialog med studentmiljøene. Vi satser derfor både på å bidra i undervisningen og samtidig tilrettelegge svært spennende og relevante sommerjobber og prosjektoppgaver, sier Madsen.

Studentsatsning med eget merkenavn

I Multiconsult har man i lang tid hatt et eget og definert fokus på studenter. For å tydeliggjøre dette både overfor studenter og i egen organisasjon har man valgt å legge studentsatsningen under et eget merkenavn, MUST. Forkortelsen står for Multiconsult for studenter og drives av et etablert nettverk av yngre arbeidstakere og er godt forankret i ledelsen av selskapet. Nettverket har et spesielt ansvar for oppfølging opp mot studieinstitusjonene og nyutdannete.

– Nyutdannete har naturlig nok ikke samme fagkunnskapen som våre erfarne medarbeidere, men de kommer inn med nye og annerledes ideer som utfordrer etablerte miljøer på en utrolig positiv måte, forteller Madsen.