Årsrapporten for 2022 er klar

Årsrapport for 2022

Multiconsults Årsrapport for 2022 ble offentliggjort 16. mars. I sin innledning legger konsernsjef Grethe Bergly vekt på at selskapet har levert gode resultater for både kunder og investorer gjennom sterke relasjoner.

17. mars 2023

– Vi er godt posisjoner til å levere på ambisjonen om å være en foretrukket partner i det grønne skiftet. Multiconsult opplevde økt etterspørsel etter vår kompetanse og løsninger innen klima og miljø. Sammen med høy aktivitet innen tradisjonell rådgivning og prosjektering gjør det at vi leverer svært gode resultater gjennom året, sier konsernsjef Grethe Bergly.


Årsrapporten 2022 gir en oversikt over hvordan konsernet leverer finansielt og innen bærekraftområdene klima og miljø, sosiale forhold og selskapsstyring.

Les mer: Årsrapporten for 2022