Arnt Gunvald Fredriksen er Årets Unge Rådgiver

Arnt Gunvald Fredriksen er spesialist i marin hydrodynamikk og jobber med problemstillinger tilknyttet aktisk farvann og brytende bølger i Multiconsult.

10. november 2015

Tirsdag 10. november gikk Arnt helt til topps i den prestisjetunge årlige prisutdelingen til Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Han ble kåret til Årets Unge Rådgiver 2015 innen kategorien fageksperten.

– Det er kjempeartig og en stor anerkjennelse å vinne Årets Unge Rådgiver. Det er veldig kjekt at jobben jeg gjør blir satt pris på. Marin hydrodynamikk blir stadig viktigere for Multiconsult framover, i forbindelse med lange fjordkrysninger og videreutvikling av oppdrettsnæringen, sier Arnt.

Løfter nivået på norske rådgivere

Arnt har en doktorgrad i marin hydrodynamikk. Han har vært sentral i flere viktige innovasjonsprosjekter, som muligheten for å krysse Sulafjord med en hengebru på flytefundamenter. Prosjektteamet utviklet en ny type flyterkonsept som anvender resultater fra Arnt sin doktorgradsforskning, for å begrense bruens bevegelser (respons) fra havdønningene.

Arnt gjør kunnskapen tilgjengelig gjennom publikasjoner i internasjonale faglige tidsskrifter, konferanseartikler og presentasjoner ved faglige konferanser. Han har også forelest ved NTNU.

I jurybegrunnelsen står det blant annet:
«Fredriksen utvikler ting som ikke har vært der før. Han er innovativ og har bidratt til utviklingen av nye fagverktøy og standarder, blant annet innenfor strøm- og bølgelaster. Arnt Gunvald Fredriksens bidrag overfor store, internasjonale aktører og forskningsinstitusjoner er med på å løfte norske rådgivere til et internasjonalt nivå.»

Utvikler nye viktige verktøy

Problemstillingene Arnt jobber med er hovedsakelig tilknyttet respons av flytende konstruksjoner i utfordrende miljøer, fra arktisk islagt farvann til brytende bølger i kystområder. Han er også sentral i utviklingen av flere numeriske ingeniørverktøy. Han deltar blant annet i utviklingen av et nytt verktøy for Lerøy-konsernet for styring og overvåkning av marine operasjoner ved merdanlegg. Her var Arnt ansvarlig for å utvikle en nøkkelmodul som sikrer effektiv metodikk for beregning av anleggsrespons og krefter. Dette er en viktig nyvinning for oppdrettsnæringen.

Juryen 2015

Årets jury besto av Liv Kari Skudal Hansteen (adm. dir. i RIF), Harald Vaagaasar Nikolaisen (adm. dir. i Statsbygg), Tom Baade-Mathiesen (nestleder for RIFs hovedstyre), Lars Jåvik (leder for RIFs godkjenningsråd) og Kevin Jipai Poon (styremedlem i URIF Oslo).