Innkalling til årlig generalforsamling 2015

Generalforsamlingen i Multiconsult ASA avholdes tirsdag 26. april kl 17:00, på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo

5. april 2016

Påmelding

Påmelding kan foretas elektronisk via denne linken, eller via Investortjenester, eller ved å returnere vedlagte påmeldingsskjema til DNB Bank ASA, Verdipapir Service, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må melde seg, enten personlig eller ved fullmektig, senest fredag 22 april 2016 kl 12:00.

Elektronisk stemmegiving

Alle aksjonærer kan stemme elektronisk på forhånd. Dette kan gjøres via denne linken, eller «Investor Services», enten gjennom nettbank eller hjemmesiden til bank / megler som du har registrert din VPS-konto. Aksjonærer som ønsker å stemme elektronisk, kan gjøre det senest fredag 22 april 2016 kl 12:00.

Vedlegg til innkalling

For ytterligere informasjon, kontakt:

Investor relations:
Mirza Koristovic, Head of Investor Relations
Tel: +47 93 87 05 25
E-post: ir@multiconsult.no

Media:
Gaute Christensen, VP Communications
Tel: +47 911 70 188
E-post: gaute.christensen@multiconsult.no