Årets unge rådgiver

Anders-Johan Almås i Multiconsult vant tittelen Årets unge rådgiver i kategorien Fageksperten. Prisen ble delt ut på RIFs høstkonferansen den 13. november.

14. november 2012

Prisen går til yngre ingeniører som har markert seg som spesielt dyktige, langt ut over hva man kan forvente med den begrensete erfaringen de har.

– Overraskande, men svært hyggjeleg, er vinnerens umiddelbare kommentar, og han legger til:

– Denne prisen hadde eg aldri fått om det ikkje var for det faglig sterke miljøet i Miljø- og spesialrådgivning. Stor takhøgde for kreativitet og nytenking – og sterk fokus på kunnskapsdeling, har gjort det til ein fryd å arbeide med dette. Kontakten med SINTEF Byggforsk og NTNU gjennom mitt doktorgradsarbeid har også vore svært verdifullt.

– Denne prisen er derfor like mykje ein pris til Miljø- og spesialrådgivning og Multiconsult, som til meg – Gratulerer!

Valg av kandidater i flere trinn

Bedriftene melder selv inn kandidater til konkurransen til RIF sentralt. En jury bestående av to erfarne rådgivere, administrerende direktør i RIF og ansvarlig redaktør i Teknisk Ukeblad vurderer så hvem som fortjener å bli kåret til Årets unge rådgiver. Juryen kan velge å ikke kåre noen til hederstittelen. Men i år ble det altså kåring.

Etter den første bedriftsinterne silingen fikk juryen i år presentert ni kandidater fra Asplan Viak, Erichsen & Horgen, Multiconsult, Rambøll og ÅF Norge.
Fire kandidater skilte seg ut i et finaleheat, og to av disse er Multiconsultere: Anders-Johan Almås og Erlend Eithun Aasheim. De to andre er Erik Ryttervoll Kvamshagen fra Rambøll og Arnkell Jonas Petersen fra Erichsen & Horgen.

Anders-Johan Almås vant kategorien «Fageksperten» mens Erik Ryttervoll Kvamshagen i Rambøll vant kategorien «Prosjekteringsleder».

Juryens begrunnelse

Prisen for Årets Unge Rådgiver, fageksperten, går til Anders-Johan Almås som er et faglig fyrtårn og en spydspiss innen sitt område. Han er nysgjerrig og nyskapende, løfter faget, er en god formidler og har evner til å kommunisere slik at kunnskapen blir tilgjengelig for andre. Han viser evne til praktisk/kommersiell anvendelse av kunnskapen og bidrar til å synliggjøre rådgiverbransjen.

Anders-Johan har en mastergrad fra NTNU fra 2005 og jobber med bygningsfysikk, energi og klimatilpasning for bygg. De siste tre årene har han jobbet med en dr.-avhandling på «Energieffektive og robuste bygninger». Denne leveres høsten 2012. Kandidaten er en tydelig spydspiss innen bærekraftige bygninger. Han er etterspurt som foredragsholder på konferanser og fagsamlinger for alle deler av byggenæringen. Han har publisert flere artikler i anerkjente, internasjonale publikasjoner og har presentert bygningsfysiske utfordringer knyttet til fukt i NRK nyheter.

Anders-Johan jobber med fagene energi, bygningsfysikk og klimatilpasning.
Gjennom doktoravhandlingen og arbeidet han gjør trekker han veksler på mye tidligere arbeid innen fagene bygningsforvaltning, miljø, bygningsfysikk og energi og knytter dette sammen til et mer helhetlig syn på bærekraftige byggverk. Han kobler dette mot behovene for klimatilpasning og tiltak mot klimaendringer og har opparbeidet seg en svært sterk posisjon som en kapasitet på dette området.

Han er også flink til å uttrykke faglig stoff på en engasjerende og forståelig måte. Gjennom dette har han bidratt til flere gode utredninger for bl.a Kommunal- og regionaldepartementet. Han har vært med på utviklingen av en veileder for bærekraftig oppgradering av bygninger som gjør dette tilgjengelig for et bredere lag av byggenæringen. Denne veilederen blir brukt som underlag for flere FoU-oppdrag i regi av bla Sintef Byggforsk og Multiconsult.

Kandidaten har en praktisk tilnærming til faget og er opptatt av at det han jobber med kommer ut og blir tilgjengelig. Gjennom dette og gjennom forståelse også for de kommersielle sidene av byggenæringen bidrar han i stor grad til å initiere og gjennomføre konkrete prosjekter som anvender kunnskapen han har opparbeidet.