ReddBarna_1390x576

Årets julegave til Redd Barna

Multiconsult gir en større sum til et veldedig formål som årets julegave, i stedet for gaver til ansatte. Valget i år er Redd Barna og bekjempelse av ebola-viruset i Liberia.

9. desember 2014

Dagens julegaveløsning i selskapet avvikles og erstattes med et betraktelig bidrag til en veldedig organisasjon. Til sammen gir Multiconsult kr. 250.000 til Redd Barna. Samtidig er det åpning for å gi en mindre oppmerksomhet til medarbeidere.

– Det er mange gode formål hvor et større bidrag kunne vært kjærkomment, men i år er det besluttet at pengene skal gå til Redd Barna og deres arbeid med å bekjempe ebola i Liberia. Multiconsult har prosjekt i landet og slik sett en viss nærhet til utfordringene viruset har gitt for landet, sier Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør i Multiconsult.

Bistanden hjelper

Liberia er landet som er hardest rammet av det dødelige viruset. Rundt 2.800 innbyggere har så langt dødd av sykdommen. Redd Barna har i lengre tid arbeidet med å bekjempe ebola i Vest-Afrika og det er tydelig at bistanden hjelper. Det blir stadig færre smittetilfeller, men fremdeles gjenstår arbeid for å gjøre landet ebola-fritt. Dette ønsker Multiconsult å bidra til.

– Vi er svært takknemlige for støtten fra Multiconsult AS. Ebolasmitten er fortsatt ikke under kontroll. Siden begynnelsen av februar 2014 har ebolaepidemien spredd seg hurtig i de vestafrikanske landene Guinea, Liberia og Sierra Leone. Barn er spesielt sårbare. De blir selv smittet, og mange barn har mistet foreldrene sine. Helsesystemene i disse landene er nesten satt ut av spill, og skolene er stengt. Det er et stort behov for innsats spesielt rettet mot barn, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

Dette gjør Redd Barna:

• Oppretter Ebola behandlingsenter i Sierra Leone og isolasjonssentere i Liberia
• Knytter barn som har mistet foreldrene sine til omsorgspersoner
• Gir psykososial hjelp til traumatiserte barn og overlevende
• Gir informasjon om symptomer, beskyttelse mot smitte og spredning
• Distribuerer medisiner og medisinsk utstyr
• Bidrar til alternativ utdanning og opplæring av lærere og lokale organisasjoner som forbyggende tiltak