Årets julegave til Giving hope to a Child

Multiconsult gir en større sum til et veldedig formål som årets julegave. Valget i år er Giving hope to a Child, en stiftelse som kjemper for vanskeligstilte barns rett til skolegang i Liberia.

20. desember 2016

Det å gi en julegave til et veldedigformål har blitt en tradisjon i Multiconsult. De to siste årene er en stor andel av ansattes julegavepott blitt pakket pent inn og gitt til Redd Barna. Tilbakemeldinger fra mange ansatte er at dette er en god tradisjon, som det er ønskelig å videreføre.

Gir barn håp om en bedre fremtid

I år gir Multiconsult kr. 250.000 til stiftelsen, Giving hope to a Child, og deres prosjekt Vartekeh barneskole i Liberia.

Stiftelsen har som formål å hjelpe barn i Afrika, med et spesielt fokus på Liberia. Liberia har vært gjennom borgerkrig og Ebolaepedemi, og mange barn er blitt foreldreløse. Prosjekt, Barneskolen i Vartekeh, Liberia er Giving hope to a Child alle første prosjekt. Stiftelsen har inngått en 3-årig avtale om støtte til skolepenger, mat, skolemateriell etc for 60 av de mest trengende elevene. Stiftelsen ønsker å utvikle denne skolen videre og bruke denne som modell for hvorledes man kan utvikle tilsvarende prosjekt i Liberia og andre Afrikanske land. Målsetningen er å gjøre stiftelses prosjektene bærekraftige og selvhjulpne på flest mulige områder.

– Jeg er godt fornøyd med valget Multiconsult falt på i år. Multiconsult har en tilknytning til Liberia gjennom flerårig arbeid med restaureringen av kraftverket Mount Coffee, og har slik sett en viss nærhet til utfordringene landet står ovenfor. Giving hope to a Child har vært støttet av LINK arkitektur i flere år, og vi ser på dette som en spennende mulighet til å samarbeide om en god sak, sier Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør i Multiconsult.

Skal besøke Vartekeh skolen

Markedssjef i LINK, Rolf Maurset sitter i styret i Giving hope to a Child, og i januar reiser han og to andre styremedlemmer til Liberia. Formålet med reisen er å treffe de lokale samarbeidspartnere, signere avtaler og etablere gode samarbeidsformer og kommunikasjon.

Turen går også innom Vartekeh skolen, for å treffe elever og lærere og diskutere videre fremdrift og behov. Samt treffe aktuelle myndigheter i forbindelse med prosjektet.

I løpet av turen skal de besøke flere prosjekter i området drevet av andre aktører, og se på potensielle nye prosjekt for Giving hope to a Child.