Arbeidet med flomsikring av Holvikelva ferdigstilt

Etter at Holvikelva forårsaket oversvømmelse ved flere anledninger, med stor skade på infrastruktur og bygninger i Sandane sentrum, ønsket Gloppen kommune å sikre sentrumsområdet i kommunen mot framtidige store nedbørsmengder. Dette arbeidet er nå ferdigstilt.

31. oktober 2019

Arbeidet for å forebygge mot framtidige erosjons- og flomskader ble satt i gang, og Multiconsult ble kontrahert av NVE til å detaljprosjektere flomsikring for det flomutsatte området.

– Dette er det første realiserte prosjektet som ble prosjektert gjennom NVEs rammeavtale med Multiconsult. Vi har satt pris på det tette og gode samarbeidet med tiltakshaver Gloppen kommune og byggherre NVE Region Vest, sier Jon Magnus Amundsen, oppdragsleder for prosjektet i Multiconsult.

Klimaendringer gir økt flomrisiko

Klimaendringer og mer ekstremt vær har betydelig økt risikoen for flom i mange områder i Norge. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har tidligere regnet ut at det er behov for nær 4 milliarder kroner til flom- og skredsikringstiltak over hele landet. Multiconsult har for tiden flere pågående kontrakter innen flomsikring, blant annet mulighetsstudie for flomsikring av Fetsund sentrum, flomtilpasning i Melshornsida i Volda kommune og flomsikring ved Røyslimoen i Lillehammer kommune.

– Vi har jobbet lenge og systematisk med å legge grunnlaget for å bli ledende på flomsikring i Norge. Den solide innsatsen fra våre dyktige medarbeidere gir resultater. Vi ser frem til å bygge videre på det kompetente og tverrfaglige miljøet vi har etablert innen utredninger og prosjektering innenfor området naturfare, sier Thea Wang, seksjonsleder Hydrologi i Multiconsult.