1/2

Goteviktunnelen er del av veistrekningen mellom Vik og Vangsnes på Riksvei 13. | Foto: Statens vegvesen

2/2

Riksvei 13 Vik-Vangsnes er nå tryggere for både bilister, syklister og gående. | Foto: Statens vegvesen

Åpning av Rv. 13 Vik – Vangsnes

Nylig hadde Statens Vegvesen Vest offisiell, digital åpning av veistrekningen Vik-Vangsnes på Riksvei 13 i Vestland fylke. Multiconsult har bidratt i rassikring av veistrekningen.

25. januar 2021

Den svært rasutsatte veistrekningen er nå blitt langt tryggere for bilister og syklister, med blant annet ny tunnel og bedre rassikring. Goteviktunnelen er 2860 meter lang og er bygget med rassikringsmidler. I tillegg til tunnelen er riksveien rustet opp og det er bygget en 130 meter lang gang-/sykkelvei.

Multiconsult har gjennom hele prosjektet bistått med prosjektering sammen med hovedentreprenør Kruse Smith Entreprenør.