Jonsvoll

Jonsvollskvartalet. Foto | Arkitektgruppen Cubus

Åpning av nye Jonsvollskvartalet

14. oktober var det pressekonferanse om overtakelsen av Sparebanken Vest sitt nye hovedkontor, prosjektert av Multiconsult.

22. oktober 2015

– Vi i Multiconsult er stolte av å ha prosjektert det nye finanshuset i Jonsvollskvartalet. Det har vært et spennende prosjekt som vi nå er stolte av å overrekke til Sparebanken Vest., sier Terje Vik, oppdragsleder i Multiconsult.

Bygget har et totalt areal på 20 000 kvm, og skal blant annet romme bankens hovedkvarter.

Her vil inntil 750 mennesker få sin daglige arbeidsplass, i et fremtidsrettet bygg der dyktighet og struktur kombineres med nytenkning og engasjement.

– Jonsvollskvartalet har vært et særdeles spennende, utfordrende og lærerikt oppdrag for Multiconsult. Det er valgt en høy utnyttelse og tilpasning til tomten, og det har vært krevende for de tekniske fagene å løse og tilpasse de tekniske installasjonene i forhold til dette. Gjennom godt samspill mellom fagene er utfordringene løst og det har blitt et flott bygg, sier Espen Ellefsen, disiplinleder i Multiconsult.

Multiconsult har bistått med komplett detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden. Prosjektet er organisert som en totalentreprise.

Se video fra pressekonferansen her.