1/2

Landskapsarkitekt Juni Norløv Teigene ved sykkelparken.

2/2

Landskapsarkitekt Juni Norløv Teigene, landskapsarkitekt Emma Nyberg, oppdragsleder og landskapsingeniør Ingrid Bolneset

Åpning av Manglerud sykkelpark!

Sykkelparken på Manglerud i Oslo står klar for bruk og er blitt et flott tilskudd til nærmiljøet. Parken er i hovedsak en øvingsarena for barn og unge med sykkeltraseer i ulik vanskelighetsgrad. I tillegg har parken flere oppholdssoner og rekreasjonsmuligheter. Oslo kommune, Bymiljøetaten er byggherre og har satt som mål for prosjektet å øke kunnskap om trafikksikkert, samt oppfordre til uorganisert aktivitet for å bidra til god folkehelse.

21. juni 2023

Sykkelparken er et stunt fra kommunens side for å motivere barn og unge til å være fysisk aktive, samt legge til rette for lek, læring og sykkelentusiasme. Multiconsult ser på det som et samfunnsansvar å kunne bidra til å realisere prosjekter av slik verdi for befolkningen.

– Vi er virkelig glade for å være med på denne satsningen; et viktig anlegg for nærmiljøet og Oslo by for øvrig sier Marthe Laureen Dahl Zimmer, avdelingsleder Landskapsarkitektur i Oslo.

Naturen i sentrum
Et viktig premiss fra start har vært å bevare det naturlige preget på tomten, spesielt den verdifulle bøkeskogen som sykkelbanen skånsom og elegant slynger seg rundt. Det har vært viktig å minimere terrenginngrepet for bevaring av eksisterende vegetasjon. Sykkelbanen er bygget opp som en trekonstruksjon og har blitt videreutviklet i detaljprosjektet for å tåle riktig vekt med kun overliggende fundamentering for å ikke komme i konflikt med røtter.

Vellykket tverrfaglig prosjektering
Multiconsult er stolte av å ha tatt del i detaljprosjekteringsfasen i prosjektet i tett samarbeid med totalentreprenøren JR Anlegg AS. Detaljprosjektet bygger på et forprosjekt utført av Lala Tøyen AS.

Fag fra Multiconsult:

  • Oppdragsleder
  • Landskapsarkitekt
  • Lysdesigner
  • Elektroingeniør
  • VA-ingeniør
  • Rådgivende ingeniør konstruksjon
  • Ansvarlig søker

Den tverrfaglige prosjektgruppen fra Multiconsult har samarbeidet godt om de ulike grep som er gjort for overvannshåndtering, belysning, trekonstruksjoner og byggesak. Det har vært viktig for kommunen at hovedaksen gjennom parken skal kunne brukes trygt både vinter og sommer. Dermed har belysningskonseptet vært avgjørende for et godt resultat. Videre er tilpassede løsninger for å sikre god drift og vedlikehold gjennom alle årstider viktig for anleggets brukervennlighet i fremtiden.

– Det har vært svært godt samarbeid med både totalentreprenør og byggherre for optimalisering av løsninger i detaljprosjektfasen. Vi er stolte av å ha vært med på å realisere et så flott anlegg som bidrar til et økt fritidstilbud for barn og unge, sier oppdragsleder Ingrid Bolneset.