Åpning av gågate St. Marie gate i Sarpsborg

Lørdag 28. november var det åpning og snorklipping av St. Marie gate i Sarpsborg. Gaten ble rehabilitert i anledningen tusenårsjubileet i 2016.

8. desember 2015

Multiconsult fikk oppdraget for forprosjekt og detaljprosjekt høsten 2013. Oppdragsgiver er Sarpsborg kommune, med entreprenør Park & Anlegg. Oppdraget besto i å utarbeide detaljprosjekt for oppgradering.

– Målet var at anlegget fremstår estetisk tiltalende og blir en integrert del av det eksisterende omkringliggende bylandskapet. Et godt sluttresultat krever god byromforståelse, gode trafikale løsninger, helhetlig design og riktig materialbruk. Vann, beplantning, belysning, inventar og kunst var alle viktige elementer i opprustingen. I tillegg ble det prosjektert anlegg for oppvarming av gategulvet og nedgravde avfallscontainer, sier Hanne Tangen, landskapsarkitekt i Multiconsult.

Hensyn til premisser under bakken

St. Marie gate er rehabilitert og opparbeidet i full bredde, fra fasade til fasade, og i sin utstrekning fra torget til Sverres gate. Det er etablert gangsoner, møbleringssoner, plass til varelevering, utstillingssoner og aktivitetspunkter.

– Det var både spennende og utfordrende for landskapsarkitektene å følge opp prosjektet i byggefasen. Det var mange premisser under bakken, som ledninger, kabel og dårlig undergrunn, som måtte tas hensyn til ved etablering av møblering og beplanting. I tillegg kom det forskjellige innspill fra byggherre og butikkeierne i byggetiden, med individuelle ønsker og tilpasninger på kort varsel. Vi jobbet mye for å holde den røde tråden i prosjektet, sier Franziska Schoder, landskapsarkitekt i Multiconsult.

Multiconsult bisto inn med fagfeltene LARK, RIVeg, RIE, lysdesign og RIVA.
Tjenester: premissnotat, illustrasjonsplan, mørkeplan, presentasjoner, detaljprosjekt, kostnadsoverslag, NS3420 beskrivelse, arbeidstegninger, oppfølging i byggefasen, prøvebelysning