Sidespenn akse 9-19 | Foto: Semko Majidian, Multiconsult

Åpnet Tresfjordbrua

Det tok 20 år å planlegge Tresfjordbrua, lørdag 24 oktober åpnet statsministeren for trafikk.

26. oktober 2015

Forkorter reisevei Ålesund – Åndalsnes

Tresfjordbrua er Norges største betongbru og landets sjette lengste. Brua er en del av prosjektet E136 Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen som skal forkorte reiselengden mellom Ålesund og Åndalsnes med 13 km. Selve fjordkryssingen består av ei bru som er 1290 m lang og ei sjøfylling som er ca 800 m lang og krysser Tresfjorden mellom Vikebukt og Remmem. Total kostnaden for bru og veg er ca 1 milliard kr.

– Multiconsult har utført prosjekteringen av brua på 1290 m. Selskapet har hatt ansvar for forprosjekt, byggeplan og oppfølging i byggetiden (2010-15), sier seniorbruingeniør i Multiconsult Lars Toverud.

Teknisk om Tresfjordbrua

Spenninndelingen for det valgte alternativ er L=50+5X60+90+160+90+10X60=1290 m. Seilingshøyden er 32 m og bredden 60 m. Brua er fundamentert på stålkjernepeler i akse 0, 1 og 19, direktefundamentert på berg i akse 2 og 3, på utstøpte stålrørspeler ø1200 i akse 4-6 og 9-18, på senkekasse på berg i akse 7 og på senkekasse på løsmasser i akse 8.

Overbygning sidespenn har et kassetverrsnitt med konstant høyde 3.0m, mens fritt frembyggdelen har et tverrsnitt som varierer fra 3.0 m til 9.0 m. Total brubredde er 13.5 m med 2 kjørefelt på 4.5m og g/s felt 3.0 m. Sidespennene er bygd feltvis med underliggende forskalingsvogn, mens fritt frembyggdelen er bygd ved hjelp av vogner på hver utkrager.