1/2

Det nye psykiatribygget ved Sykehuset i Vestfold | Foto: Hundven-Clement photography

2/2

Bent Høie på åpningen | Foto: Skanska

Åpnet psykiatriens nye flaggskip

Helseminister Bent Høie åpnet tirsdag det nye psykiatribygget ved Sykehuset i Vestfold.

6. september 2019

– Dere har ikke bare bygget en behandlingsinstitusjon, dere har bygget en ny helsetjeneste, sa Høie om det nye bygget.

Psykiatribygget ble overlevert i mai og er allerede i full drift – med et kontor- og poliklinikkbygg for dagpasienter samt et eget bygg med 50 senger.

Sengebygget oppfyller strenge krav til både sikkerhet og trivsel for pasientene, og er skreddersydd i nært samarbeid med fagpersoner på sykehuset og med innspill fra tidligere pasienter.

– Hvis sykehusbyggene er like dystre som tankene du strever med, da blir god behandling mindre god. Det har dere forstått. Her er det ulike rom for ulike pasienter med ulike behov. Dere har ikke bare bygget en behandlingsinstitusjon, dere har bygget en ny helsetjeneste – en viktig brikke i pasientens helsetjeneste, sa Bent Høie under åpningen.

Samspillprosjekt
Sykehuset i Vestfold (Siv), CURA-gruppen og Skanska med sine tekniske underentreprenører gjennomfører sykehusbyggingen som et IPD-samspillsprosjekt. I et slikt prosjekt er blant annet prosjektresultatet styrende for alle parters suksess, og i dette prosjektet går samspill mellom partene lenger enn i andre prosjekter.

– Et psykiatribygg er svært komplekst, siden det skal kombinere to svært ulike behov: Rom som er lune og hyggelige å være i, men som samtidig oppfyller svært høye krav til sikkerhet med tanke på utforming av innredning, dører, tak og vinduer. Skjermingsbehovet stiller også høye krav til akustikken, forteller prosjektsjef Hans Thomas Gaarder i Skanska.

Psykiatribygget har fått en egen terapihage, pasientene innen alderspsykiatrien har en takhage — og pasientene kan også nyte sola i et åpent atrium. Dette er også det første sykehusbygget i Norge som er klimasertifisert etter BREEAM-standarden.

Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus, roste løsningene som er valgt:

– Dere har vært dyktige med dette bygget! Det har fått lyse og lette farger, med mulighet til både å skjerme pasienter som trenger det – og samtidig gir det følelsen av frihet og åpenhet, sa Lofthus, som også la vekt på at bygget var levert innenfor rammene på både tid og kostnader.

Fakta: 

  • Det nye psykiatribygget er første del av en større utbygging på omlag 45 000 kvadratmeter ved Sykehuset i Vestfold. Neste trinn er et nybygg for somatikk med blant annet nytt akuttsenter, som står klart i 2021.
  • CURA-gruppen står bak for- og detaljprosjektering av Tønsbergprosjektet, samt oppfølging i byggetid, og består av partnerne Bølgeblikk Arkitekter, LINK Arkitektur, Erichsen & Horgen og Multiconsult.
  • Skanska er totalentreprenør, og har med seg Assemblin AS som teknisk underentreprenør på rør, Haaland Klima AS på ventilasjon og Bravida Norge AS på elektro.
  • IPD er et samspillsformat utviklet for å heve effektivitet og minske konfliktnivå i bygg- og anleggsbransjen. Viktige prinsipper er tidlig involvering av alle parter, samt felles risiko- og beslutningstaking.