1/4

Logistikksystemer og automatisering gjør at prosessen med å få materialet inn og ut av fjellet kan skje sikkert og effektivt | Statsbygg/Hans Fredrik Asbjørnsen

3/4

Anlegget i Mo i Rana | Statsbygg/Hans Fredrik Asbjørnsen

4/4

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre ved åpningen | Foto: Karolina Gorzelanczyk

Åpnet nasjonalt fjellager i Mo i Rana

I Arkivverket og Nasjonalbibliotekets nye fjellanlegg i Mo i Rana skal den norske kulturarven bevares trygt ved hjelp av avanserte tekniske løsninger. Tirsdag 31. januar var det offisiell åpning ved kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i anlegget der Multiconsult har stått for prosjektering og som LINK Arkitektur har designet.

6. februar 2023
Cato A. Mørk

– I Mo i Rana har vi i Norge et høyteknologisk anlegg i verdensklasse, nå med nye imponerende fjellhaller og sikringsmagasiner. Her vil viktige deler av kulturarven og historien vår – både arkiv- og bibliotekmateriale – bli bevart trygt og fjellstøtt inn i evigheten, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding i forbindelse med åpningen.

Det nye fjellanlegget består av to nye haller med arkivmagasin og et digitalt sikringsmagasin og er bygget i tilknytning til Nasjonalbibliotekets eksisterende fjellanlegg i Mo i Rana. Magasinene gir plass til hele 110 000 hyllemeter med fysisk arkivmateriale på et gulvareal på 12 000 m2.

– Den nye hallen og det nye digitale sikringsmagasinet gjør at vi kan ta vare på både papir, film, magnetbånd og digitale filer på en mer effektiv og ikke minst sikrere måte. Vi får større kapasitet, men det aller viktigste er at framtidas generasjoner sikres tilgang til enda mer av kulturarven, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

Omfattende prosjekt

Prosjektet omfatter utsprengning av nye fjellhaller for arkiv, sikringsmagasin, digitalt sikringsmagasin og teknisk bygg for klimatisering og brannsikring av anlegget. Anlegget er utført med strenge krav til stabilt klima med konstant temperatur og luftfuktighet. Brannsikring av anlegget blir ivaretatt med å opprettholde et lavt oksygeninnhold i anlegget som hindrer antennelse. Det er foretatt omfattende bearbeiding av bratt terreng bak og over anlegget omlagte turveier, flom og skredsikring.

Vi er svært stolte av å bidra med å bygge dette fantastiske anlegget og på denne måten være med å sikre den nasjonale kulturarven for fremtiden, sier Helge Davidsen, prosjekteringsgruppekoordinator i Multiconsult.


Multiconsult har gjennomført prosjektutvikling og detaljprosjektering av alle ingeniørfag. Prosjektet er gjennomført i totalentreprise av Veidekke med GK som teknisk underentreprenør. LINK Arkitektur har vært ansvarlig arkitekturprosjekterende fra konkurranse helt til ferdig bygg i et komplekst industriprosjekt.

Et spenstig nytt inngangsbygg markerer inngangen inn til et imponerende fjellanlegg som rommer Nasjonalbiblioteket sine nye høyteknologiarkiver for både digitale og analoge dokumenter, forklarer Bjørn Feltens, ansvarlig arkitekt i LINK Arkitektur.

Fakta:

  • Nasjonalbibliotekets første sikringsmagasin i Mofjellet ble ferdigstilt i 1993.
  • I mars 2010 fikk Statsbygg i oppdrag å utrede en utvidelse av fjellanlegget for Nasjonalbiblioteket.
  • Ved årsskiftet 2015/2016 kom Arkivverket inn i prosjektet.
  • I 2017 mottok Statsbygg oppdrag om gjennomføring av et samlet prosjekt.
  • I september 2018 startet sprengingen i fjellet.
  • Fjellanleggets samlede gulvareal er på ca. 12 000 kvadratmeter.
  • Gulvarealet er ca. 5500 kvadratmeter. Målt ut fra normale etasjer tilsvarer dette ca. 15 500 kvadratmeter.
  • Fjellanleggets volum er ca. 111 000 kubikkmeter.
  • I fjellanlegget skal historiske dokumenter fra Arkivverket bevares under spesielt tilpassede forhold sammen med Nasjonalbibliotekets samlinger av film, foto, bøker, aviser og tidsskrifter.