Den nye ZEB-laboratoriet i Trondheim | Foto: LINK arkitektur

Åpner bærekraftig bygg-laboratorium

I det nybygde ZEB-laboratoriet i Trondheim skal framtidens løsninger for bærekraftige bygg og tekniske løsninger testes ut. Torsdag 4. mars er det offisiell åpning av bygget, der Multiconsult har vært en sentral rådgiver.

3. mars 2021

ZEB står for Zero Emission Buildings, eller nullutslippsbygg, og det nye laboratoriet har høyspesialisert forskningsutstyr og undervisningslokaler hvor NTNU og SINTEF skal teste ut ny teknologi. Bygget blir verdens første nullutslippsbygg med dokumentert klimaregnskap som viser totalt Co2-utslipp med tilsvarende kompensasjon av energiproduksjonen.

– Nybygget viser hvordan bygninger kan bidra med spennende løsninger og energiproduksjon. Vi er selvfølgelig stolte å ha vært med å utvikle laboratoriet med gode byggtekniske løsninger og løsninger innen solcelleproduksjon, sier Jan Anders Syltern, direktør for forretningsenhet Midt i Multiconsult.

Samarbeidsprosjekt

ZEB-laboratoriet er finansiert av NTNU, SINTEF, Norges forskningsråd og Enova, og utviklet i et samspill mellom NTNU, SINTEF, Orion, Veidekke Entreprenør, Link Arkitektur, Siemens, Vintervoll, Bravida, Multiconsult og Aas-Jakobsen.

Bygget består av 1.800 kvm over fire etasjer. Fasader og tak er kledd med solcellepaneler, og taket luter 42 grader mot sør for optimal energiproduksjon. Dette gir bygget en særpreget identitet og det vil fremstå som et signalbygg.

– Det er benyttet løsninger og materialer som fremmer et lavt energibehov og lavt CO2-utslipp. For eksempel er det valgt et godt varmeisolert klimaskall, bruk av massivtre, bygningsintegrerte solceller og såkalt smart dampsperre, sier Trond Ulriksen i Multiconsult.

I sin omtale av ZEB-laboratoriet skriver Norges forskningsråd at «laboratoriet gir Norge en unik posisjon i Europa.» Bygget er moderne og innovativt, og et godt eksempel på samskaping mellom FoU-miljøer, offentlige aktører og ledende entreprenører.

LINK Arkitektur, som også er en del av Multiconsult-konsernet, står for arkitektur, landskapsarkitektur og arbeidsplassutforming, i tillegg til å ha ansvar for klimaregnskapet og energikonseptet i forprosjektet.

Les mer: