1/3

Andøya Spaceport offisielt åpnet av Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon | Foto: Andøya Spaceport

2/3

Konsernsjef Grethe Bergly og oppdragsleder Karl Hermann Bjørnland.

3/3

Den nye utskytingsrampen på Andøya | Foto: Andøya Spaceport

Andøya Spaceport åpnet

Torsdag 2. november ble romhavnen Andøya Spaceport offisielt åpnet av Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon. Multiconsult har bidratt med prosjektering og rådgivning på flere områder i prosjektet.

3. november 2023
Cato A. Mørk

Andøya Spaceport ligger an til å bli den første operative romhavnen for satellitter i Europa når Isar Aerospace gjennomfører sin første oppskytning med bæreraketten Spectrum.

– På torsdag tok Norge et stort steg mot å bli en av Europas ledende romfartsnasjoner. Det er fantastisk anlegg som nå står klart og jeg er stolt over jobben våre dyktige medarbeider har bidratt med som ansvarlige for prosjekteringen og bistand under byggingen av romhavnen, et viktig bidrag til suksessen til dette industrieventyret, sier konsernsjef Grethe Bergly.

Multiconsult har vært involvert i prosjektet og arbeid på Andøya i forbindelse med utredning av romhavnen i tidlig fase, konsekvensutredning og områderegulering samt rådgivning og detaljprosjektering for første byggetrinn av Andøya Spaceport.

– Multiconsult har vært involvert i dette prosjektet fra tidlig fase, og det er gledelig å se at første trinn nå er realisert. I grensesnittet mot romfartsindustrien har vi møtt mange tekniske utfordringer som ikke er hverdagskost, og da har bredden i Multiconsult sin kompetanse vært avgjørende for å kunne levere gode løsninger i samspill med entreprenør og byggherre, sier oppdragsleder Karl Hermann Bjørnland i Multiconsult.

Denne første oppskytingsrampen vil bli brukt av Isar Aerospace for oppskyting av bæreraketter som skal løfte små og mellomstore satellitter ut i verdensrommet. Byggetrinnet inkluderer også monteringshall, strømforsyningsbygg, veier og infrastruktur samt et midlertidig kontrollsenter.

– Åpningen av romhavnen på Andøya markerer en viktig milepæl for Norge, den europeiske nye romfartsindustrien og vårt partnerskap med Isar Aerospace: Dette setter oss på Andøya i stand til å gjennomføre de første satellittoppskytningene noensinne fra europeisk jord. Kronprins Haakons deltagelse på dagens åpning understreker viktigheten av innsatsen vår, og setter oss på New Space-kartet i Europa, sier Ingun Berget, president for Andøya Spaceport i en pressemelding.

Les mer hos Andøya Space: Andøya Spaceport åpnet