1/2

Illustrasjon: Gunnar Vatnar/team Urban Link

2/2

Illustrasjon: Gunnar Vatnar/team Urban Link

Analyserer framtidens persontransport på Kongsberg

Kollektivselskapet Brakar har gitt Multiconsult i oppdrag å finne ut hvordan selvgående kjøretøy kan bidra til at flest mulig reiser kollektivt på Kongsberg. Mye kan oppnås på kort sikt, og mot 2030–2035 er visjonen at selvkjørende kjøretøy står for all motorisert transport i byen.

11. oktober 2018

Kongsberg har i dag lav kollektivandel, og utnyttelsen av busstilbudet er beskjedent. Tre av de fire bybusslinjene har i gjennomsnitt mellom fire og sju passasjerer per avgang. Kollektivselskapet i Buskerud, Brakar, har derfor bedt Multiconsult undersøke om deler av busstilbudet kan erstattes av selvkjørende kjøretøy, elektriske sykler og bildeling.

Målet er et mer skreddersydd transporttilbud som kan få flere til å reise sammen og reise grønt. Ved å flytte noen midler til selvkjørende kjøretøy vil Brakar kunne tilby smartere reiser, og få flere reiser ut av kronene som investeres.

– I utgangspunktet handlet dette oppdraget om hvordan vi kunne erstatte rutebusser med autonome minibusser, men etter hvert som utredningen skred frem, ble fokuset flyttet til hvordan man i en by som Kongsberg kan lage et delt mobilitetstilbud som er så godt at folk velger bort privatbilen, sier Bjørn Oscar Unander, leder av forretningsområdet By og Samfunn i Multiconsult.

Bildeling er sentralt

– Femtidens mobilitetstilbud handler om mer enn autonome kjøretøy. For at kjøretøyene av ulik art ikke skal ta opp for mye plass i byene, er det viktig med deling. Vi ser for oss at tilbudet i Kongsberg i hovedsak vil være dør-til-dør bestillingstransport, kombinert med samkjøring til og fra jobb i sentrum, kanskje i faste ruter, sier Bernt Sverre Mehammer, markedssjef for By og Samfunn i Multiconsult.

Selv om det er lite sannsynlig med mange passasjerer per kjøretøy på Kongsberg, kan det oppnås betydelige gevinster ved at flesteparten av kjøretøyene har mer enn én passasjer. Når målet er at to eller tre personer samkjører av gangen, vil det være mulig å tilby reiser som er reelt konkurransedyktige med privatbilen. For arbeidsreiser i rushtiden bør det være mulig å oppnå vesentlig høyere utnyttelse av kapasiteten i kjøretøyene.

Selvkjørende kjøretøy dominerer i framtiden

Selvkjørende kjøretøy er en del av framtidens trafikkbilde og vil kunne gi Brakars kunder et personlig tilpasset tilbud. Ved hjelp av teknologi tilkoblet kjøretøyene vil man kunne bestille når man har behov for transport.

– Dette er en type tjeneste det vil være lettere å implementere i mindre byer med lavere trafikkstrøm. Ved å utnytte potensialet for samkjøring vil man sikre god økonomi, godt miljø og trafikksikkerhet, sier Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar.

I første omgang vil selvkjørende kjøretøy kunne kjøre korte ruter som matebuss til annen kollektivtransport og som rutebuss i mindre, geografiske områder. I 2030–2035 vurderes det som sannsynlig at selvkjørende kjøretøy kan stå for all motorisert transport i Kongsberg. Byens teknologiske miljø bidrar til å gjøre Kongsberg velegnet for utprøving av kollektivtransport med betydelig innslag av selvkjørende kjøretøy.