Troll A Plattform Olje og Gass Offshore Norskekysten

Troll A

Akustikk, støy og vibrasjoner innenfor olje- og gassfeltet

Multiconsult har mer enn 40 års erfaring innen kompetanseområdet akustikk, og har i dag Norges største samlede gruppe med spesialrådgivere innen området.

15. august 2014

Selskapet har gjennomført oppdrag innen gass- og oljeproduksjonen på offshoreinstallasjoner og landanlegg siden midten av 1980-tallet.

Akustikere med offshoresertifikat er stasjonert i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Dette er i nærheten av alle helikopterbasene i Norge, slik at oppfølging av støy og vibrasjoner på installasjoner offshore utføres enkelt og raskt.

Nyhamna og Kollsnes

Multiconsult har nå et stort prosjekt med oppfølgingen av støy på Nyhamna gassanlegg utenfor Molde. Anlegget skal ta imot mer gass fra Nordsjøen. Det skal inn flere nye kompressorer i tillegg til mange andre støykilder. Da er det viktig å beregne og vurdere arbeidsmiljøstøy og støy til omgivelsene.

Multiconsult har også vært ansvarlig for at støyen på Kollsnes Landanlegg og ved de nærmeste naboene er innenfor gitte grenseverdier. Fram til i dag har anlegget vært overvåket med målinger på nye støykilder inne på anlegget, med kontrollmålinger hos naboer og med beregninger i en digital beregningsmodell over anlegget.

Akustisk prosjektering av boligmoduler

Multiconsult har siden midten av 1990-tallet vært sentral i akustisk prosjektering av boligmoduler. Blant prosjektene er Snorre B, Kvitebjørn, Gjøa, Brage, Troll A utvidelse, Gudrun, Dagny og Edvard Grieg. For disse boligmodulene har Multiconsult vært med i alle faser.

Arbeidet omfatter prosjektering av tekniske løsninger og definering av grenseverdier til støyende utstyr. Det innebærer også beregninger av lydisolasjon mellom rom og akustisk demping i rom, beregninger av STI (herunder taleforståelighet i forbindelse med høyttaleranlegg) og beregninger av trinnlydnivå. Vurdering av nødvendig lydisolasjon fra utendørs lydkilder, som helikopter og prosessutstyr, har også vært typiske oppgaver. For verifisering av lydkravene har Multiconsult gjort målinger av akustiske parametere i ferdige moduler, både on- og offshore.

Akustisk prosjektering av plattformer

Multiconsult har bred erfaring fra akustisk prosjektering av plattformer med prosess- og boreutstyr, modifikasjoner av mindre områder og vurderinger av støytiltak på enkle støykilder.

Blant prosjektene er Oseberg Sør topside, RBS-80 Drilling Rig, NB 400 Stena Don Drilling Rig, Mariner topside, Midgard topside, Troll A compressor upgarding project og Ekofisk2/4J. Multiconsult foretar datasimulering av støyforholdene på plattformene i 3D-modeller, der konstruksjoner og lydeffekter til utstyr er underlag. Ved modifikasjoner offshore måles støy, vibrasjoner og etterklang/STI i forkant av prosjektering. Det verifiseres også at gjeldende krav tilfredsstilles ved ferdigstillelse.

Målet for Multiconsults arbeid er et godt arbeidsmiljø med akseptable lydnivå offshore og på landanlegg.