VR gir bedre prosjektering

Multiconsult på Stord har tatt i bruk et eget rom for bruk av virtuell virkelighet (VR – Virtual Reality) i prosjekteringen. Det gir bedre og billigere løsninger.

– Når man benytter VR i prosjekteringen luker man ut feil og mangler før man begynner å bygge. Målet er å få bedre og ofte billigere løsninger, sier avdelingsleder Erlend Kent i Multiconsult på Stord.

VR-rommet gir tilgang til et virtuelt datasimulert miljø. Der kan man ved hjelp av VR-briller enkelt komme inn i 3D-prosjekterte bygninger og større arealområder i en skala 1:1. På den måten kan alle involverte parter i et prosjekt bevege seg rundt i den modellerte løsningen og få et visuelt inntrykk av hvordan prosjektet kan bli ved ferdigstillelse.

Nyttig visualisering

VR-rommet er benyttet med godt resultat for en rekke kunder, som matforskningsinstituttet Nofima og settefiskanlegget Vågafossen. Nå arbeider Multiconsult med prosjekteringen av et smoltanlegg for en stor kunde i Sverige. Entreprenøren er Hervik Rør og de hadde ikke sett byggeplassen.

– Siden det er langt dit, inviterte vi i stedet Hervik Rør til VR-rommet før utarbeidelsen av byggetegningene, slik at de kunne danne seg et bilde av byggeplassen og starte planleggingen. Dette var svært nyttig da vi fikk mange gode innspill fra Hervik som vi kunne innarbeide i tegningene, sier oppdragsleder Eirik Myhre i Multiconsult.

Prosjektleder Harry Wiik Waage i Hervik Rør karakteriserer VR-rommet som «opplysende og svært effektivt».

– Spesielt nyttig er det å kunne gå rundt i modellen og sjekke om man når fram til ventiler, bøye seg ned under kar for å se om man kommer under og lignende. Man får ikke det samme utbyttet på en PC-skjerm, selv om det er 3D, sier Wiik Waage.

Mange muligheter

Bruksområdene for VR-rommet spenner vidt – alt fra boliger og kontor, via industrilokaler til vei, kai og havneområder.

– Alt som kan modelleres i 3D, kan visuelt framvises i VR. Vi bruker i dag VR i alle fasene av et oppdrag, altså i salg, konseptstudier, detaljprosjektering, ferdigstillelse, drift og vedlikehold, sier Kent.

Noen eksempler er at Multiconsult i konseptstudier raskt kan sammenligne og teste ut ulike alternativer i VR-rommet. I detaljprosjektering er det lettere å identifisere kollisjoner, konflikter og feil for å løse disse før de når byggeplass. Videre kan montører bli bedre kjent med anlegget før montasje på byggeplassen begynner. I salgsarbeid vil VR skape trygghet og forståelse for hvordan et konsept kan bli ved ferdigstillelse.