Thor-Inge Thrana ny regiondirektør i Stavanger

Thor-Inge Thrana (39) er ansatt som ny direktør for Multiconsult region Stavanger. Han vil videreføre arbeidet med å bygge ut regionens mest kompetente rådgivermiljø.

Thor-Inge Thrana har vært leder for Samferdsel og infrastruktur i regionen siden januar i år. Han har jobbet 12 år i Multiconsult og tiltrer stillingen som regiondirektør 2. september. Nåværende regiondirektør Gisle Myklebust kommer delvis til å arbeide ut fra Oslo, som blir strategisk salgsleder for forretningsområdet Olje & gass – Offshore.

– Gisle har gjort en kjempejobb. Det blir spennende og utfordrende å jobbe videre med det solide grunnlaget han har bygget opp. Det blir samtidig viktig å gå videre med Multiconsults målsetninger om å være mer forretningsområdeorientert. Jeg er opptatt av høyt kundefokus og gode relasjoner på tvers av fag og geografi. Nå ser jeg frem til en spennende høst med dyktige kolleger, sier Thrana.

Engasjert og tydelig leder

Multiconsult er svært fornøyd med at Thrana takket ja til stillingen som regiondirektør i Stavanger.

– Dette er et viktig grep for oss, da Multiconsult har målsetning om å være blant Norges beste innen oljeog gass og ha en god markedsposisjon i Stavanger- området. Vi mener Thrana har de rette faglige og personlige egenskapene til å løfte arbeidet i regionen i tråd med selskapets ambisjoner. Han er en engasjert og tydelig leder som har meget sterk støtte og forankring hos sine medarbeidere, sier
administrerende direktør i Multiconsult, Christian N. Madsen.

Inntar ny stilling innen strategisk salgsledelse

Myklebust har vært sterkt involvert i å bygge opp Stavangerkontoret fra 1998 til i dag og har mye av æren for at kontoret i dag er flerfaglig. Han er MSc innen petroleumsøkonomi og har olje og gasserfaring fra arbeid med flere store betongplattformer. Etter femten år som regiondirektør er han klar for nye utfordringer.

– Jeg har lenge vært deltagende i strategiarbeidet, spesielt med å se på mulig vekst innen offshoresektoren. Det var derfor fristende å jobbe videre med å realisere vekstambisjonene til Multiconsult når muligheten kom opp, sier Gisle.

Madsen sier at Myklebust sin nye rolle blir viktig i tiden fremover.

– Vi styrker vårt strategisk viktige forretningsområde innen Olje & gass – Offshore når Gisle Myklebust med sin bakgrunn går aktivt inn i dette vekstområdet for Multiconsult, sier Madsen.

Kjenner regionen og organisasjonen godt

Thrana har jobbet i Multiconsult siden 2001. Han er sivilingeniør i miljøteknikk fra Aalborg universitet i Danmark og har vært innom flere fagområder i Multiconsult. Thrana begynte som VA ingeniør og har tidligere vært seksjonsleder for Vann og avløp og Samferdsel og areal. Siden januar i år har han vært avdelingsleder for Samferdsel og infrastruktur.

– Det gir en trygghet å ha kjennskap og forståelse til Stavanger-regionen og Multiconsult. Jeg kjenner til mange av utfordringene i området og det er stor konkurranse om de samme kundene. Samtidig vet jeg at vi har sterke fagmiljø, unik tverrfaglighet og lang erfaring som gjør at vi er godt rustet til møte fremtiden.