Dam_1390x576

F.v.: Konsernsjef Tom Nysted - Agder Energi, konsernsjef Knut Barland - Skagerak Energi, Olje og energiminister Tord Lien og helt til høyre kraftverksdirektør Reidar Ove Mork - Otra Kraft DA.

Skarg kraftverk og dam Sarvfoss åpnet

Olje og Energiminister Tord Lien åpnet Skarg kraftverk til stort lokalt engasjement. Bykle kommune satser nå på kraftverk-turisme.

Olje og Energiminister Tord Lien klippet snoren på dammen for å markere prosjektet offisielt åpnet. Ordførere, eiere, entreprenører, leverandører og NVE var også representert.

Ordfører i Bykle trykket på startknappen i kraftstasjonen, for å markere at den offisielle produksjonen er i gang. Kraftverket har vært i prøvedrift siden 27.juni i sommer.

Detaljprosjektering av hele anlegget

Multiconsult har vært involvert i detaljprosjekteringen av hele anlegget som består av 20 km. overføringstunneler, ni bekkeinntak, 50 m. høy dobbeltkrum betongdam og ny kraftstasjon.

– Multiconsult har levert ca. 500 arbeidstegninger. Vi har utarbeidet forespørsler for stenge- og tappeorganer og fulgt opp tunnelarbeidene med stedlige ingeniørgeologer. Det å følge opp elmek-leveranser med fabrikkbesøk, oppfølging og rapportering til NVE har også vært viktig, forklarer Vegard Kristiansen, oppdragsleder i Multiconsult.

Langvarig, men populært prosjekt lokalt

Planleggingen av utbyggingen har pågått siden tidlig på 80-tallet. Utbyggingen har hatt lang saksbehandlingstid hos NVE og to runder på anbud. Endelig beslutning om bygging ble tatt i 2012.

– Utbyggingen har hatt stort lokalt engasjement og positive tilbakemeldinger fra politikere og lokalbefolkningen, da prosjektet har små konsekvenser for miljøet, sier Kristiansen.

Kraftverk-turisme

Bykle kommune satser nå på kraftverk-turisme, da den nye dammen er plassert nær RV 9 mot Hovden.

– Det er utformet en utkikksplattform som viser dammen fra nedstrøms side samt utsyn mot vannspeilet på oppstrøms side. Kraftstasjon har store vinduer fra bakkeplan, slik at allmennheten kan titte inn fra flere kanter, sier Kristiansen.