1/3

Styret i Kraftkvinnene, f.v. Line Drange Ruud, Eirin Kjolstad, Solgun Furnes, Solveig Ulseth, Kristine Gjøsæter og Khanya Bouma. | Foto: Multiconsult

2/3

Fullsatt sal da Kraftkvinnene arrangerte nettverkssamling hos Multiconsult 5. februar 2020. | Foto: Multiconsult

3/3

Leder for markedsområdet Fornybar Energi i Multiconsult, Solveig Ulseth, holdt innledning for rekordmange oppmøtte Krafkvinner under nettverkssamlingen 5. februar 2020. | Foto: Multiconsult

Rekordstor interesse for Kraftkvinne-seminar

A​ldri har interessen og deltakelsen vært større enn da nettverket for kvinner i kraftbransjen, Kraftkvinnene, holdt seminar og workshop hos Multiconsult onsdag 5. februar. Over 80 kraftkvinner deltok.

Siden oppstarten i mars 2019 har nettverket blitt en stor suksess og har nå nærmere 400 medlemmer fra hele verdikjeden innen kraftbransjen. Deltagere i nettverket representerer energiselskaper og tilknyttede aktører som leverandører, rådgivningsmiljøer og myndigheter og forvaltning.

Onsdag 5. februar var det rekordoppmøte på nettverkets tredje seminar da rundt 80 kvinner tok veien til Multiconsult for faglig påfyll fra blant annet Multiconsult og Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE).

Håper å motivere flere kvinner

Formålet med nettverket er å synliggjøre kvinner i bransjen og å øke rekruttering av kvinner til fornybarnæringen. Nettverksmøtene er en viktig arena for både faglig påfyll og erfaringsutveksling, samtidig som det er en sentral arena for å knytte viktige kontakter med andre kvinner i samme bransje.

– Jeg ønsker å gjøre mer for å bedre kvinnekraften i bransjen og samtidig bidra til å skape rom for kvinner til å støtte og motivere hverandre, sier Khanya Bouma, Rådgiver vannkraft i Multiconsult og nytt styremedlem i Kraftkvinnene.

I kraftbransjen har manglende kjønnsbalanse vært et sentralt diskusjonstema lenge.

– Det finnes få nettverk for kvinner i tekniske roller utenfor IT, så opprettelsen av Kraftkvinnene har åpenbart møtt et behov. Gjennom nettverksmøtene får de som er nye i bransjen muligheten til å møte kvinner i ledelse og finne mentorer. Samtidig gir samlingene nye forretnings- og samarbeidsmuligheter, sier Bouma.

Systematisk arbeid over tid

Kvinneandelen i den norske kraftbransjen er ikke mer enn rundt 20 prosent. Multiconsult har jobbet systematisk og målrettet over lang tid for å øke andelen kvinner innen alle fagområder i konsernet. 2019 ble et merkeår i så måte, med lik andel kvinner og menn i konsernledelsen, og med mange kvinner i operative lederstillinger.

– Vår suksess ligger i å ha de flinkeste folkene uavhengig av kjønn, og da er det viktig at alle opplever at de har de samme mulighetene hos oss. På nettverkssamlingen deler vi fra det arbeidet vi gjør og håper andre kan dra nytte av våre erfaringer for å øke kvinneandelen spesifikt der de jobber og generelt for bransjen , sier Solveig Ulseth, leder for markedsområdet Fornybar energi i Multiconsult.

Les mer om Kraftkvinnene på www.kraftkvinnene.no