Prosjektgruppen CURA prosjekterer nye Tønsberg sykehus

Prosjekterer nye Tønsberg sykehus

Sykehuset Vestfold har tildelt CURA-gruppen oppdraget med å prosjektere nye Tønsberg sykehus. Kontraktsverdi inklusive opsjoner er estimert til 150-200 millioner kroner.

CURA-gruppen består av Multiconsult ASA, Hjellnes Consult AS, Erichsen & Horgen, LINK Arkitektur AS, Henning Larsen Architects og Bølgeblikk Arkitekter.

-Dette er en stor seier for alle oss i CURA-gruppen. Det nye sykehuset er et krevende prosjekt og vi vet konkurransen har vært hard. Nært samarbeid har vært nøkkelen til at vi har lykkes med å synliggjøre den faglige kvaliteten som ligger i CURA-gruppen. Samarbeidet skal dyrkes videre, også når det gjelder eier og brukere, sier Christian Nørgaard Madsen, konserndirektør i Multiconsult.

Kontraktsperioden er for ca. 5 år. Kontrakten består av forprosjekt til en kontraktsverdi på 30-40 millioner, samt opsjoner på detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden. Den totale kontraktsverdien inkludert opsjoner er estimert til NOK 150-200 mill.

Arbeidet med den første fasen vil starte umiddelbart og det meste av arbeidet vil være ferdig i løpet av de første 2-3 årene.

-Dette er et prosjekt med høye ambisjoner. Det er da ekstra moro at vi har innfridd kundens høye forventninger til det tekniske innholdet i tilbudet. Dette forplikter, men er samtidig en utfordring vårt sterke prosjekt-teamet gleder til å ta fatt på, sier Erlend Bere, markedssjef Bygg & eiendom i Multiconsult.

Om nye Tønsberg sykehus
Tønsberg sykehus er et stort og nyskapende prosjekt på om lag 43 000 kvadratmeter og inneholder bygninger for psykiatri, somatikk, samt en ny alarmsentral.

Bygget for somatikk blir på ca. 31 000 kvadratmeter og vil blant annet romme sengeposter, postkontor, hotell, nytt beredskapssenter, barn og ungdomssenter, intensivavdeling for nyfødte, poliklinikk, avfallshåndtering og helikopterlandingsplass.

Det planlagte bygget for psykiatri vil være ca. 12 000 kvadratmeter og vil huse enheter som for øyeblikket er i de eksisterende bygningene på sykehusområdet på Granlibakken. Det vil være ca. 50 sengeposter og 64 rom.
Det er satt en klagefrist til 30. mai 2016 på tildelingen. Kontrakt vil bli inngått umiddelbart etter utløpet av denne.