I forrige uke var det velkomstmøte for sommerstudentene. Av de 69 studentene totalt, jobber 40 i region Østlandet.

Påfyll av unge, friske hjerner

69 entusiastiske studenter vil berike kontorene til Multiconsult over hele landet i ukene framover. De får testet ut rådgiverrollen, og våre erfarne medarbeidere får friske impulser.

– Dagens studenter er morgendagens ingeniørstjerner. Vi er glad for den kunnskapen de bringer med seg. Nå får de både bygget relasjoner til Multiconsult som selskap, blir kjent med rådgiver- og prosjekteringsrollen og knyttet bånd seg imellom. Sommerjobbene skaper resultater her og nå, og gir samtidig muligheter for framtiden, sier Hanne Skattum som har ansvar for rekruttering i Multiconsult Norge.

Hun framholder at det for Multiconsult er viktig å lage sommerprogram som ligger nær hverdagen til våre medarbeidere og vise studentene hva en jobb hos oss innebærer og hvilke muligheter vi tilbyr. Derfor skal studentene i størst mulig utstrekning arbeide med konkrete prosjekter for faktiske kunder, og det legges vekt på å jobbe tverrfaglig.

Noen av studentene jobber også med egne prosjekter spesielt tilrettelagt for sommerstudentene. Dette er prosjekter innen Arktisk, Energi, Konstruksjon og Samferdsel.

Satsing gir resultater

I mai kom resultatene fra den årlige Universum-undersøkelsen. Der går det fram at Multiconsult for sjette år på rad rangeres som den mest attraktive arbeidsgiveren i rådgiverbransjen av teknologistudentene. Og for andre året på rad er Multiconsult topp tre på rangeringen over alle bedrifter.

Posisjonen er ikke tilfeldig. I 2011 startet Multiconsult et nytt konsept for arbeidet mot studenter. All aktivitet opp mot studieinstitusjoner ble samlet under fellesbetegnelsen MUST-Multiconsult for studenter. Studentaktivitetene ble satt i en struktur og det ble etablert en organisering ledet av yngre medarbeidere i selskapet, men i tett samarbeid med både ledelsen, HR og Kommunikasjon.

Læring begge veier

Leder for Must, Arve Grinden, er opptatt av at erfarne medarbeidere også kan få nyttige impulser av studentene.

– Jeg tenker ansatte burde benytte muligheten til å høre hva studentene lærer om på studiet, ny teknologi, programvare og hva som er fokusområder fra utdanningsinstitusjonenes side. Her kan studenter og ansatte lære av hverandre, sier han.

For mer informasjon:

– Hanne Skattum, 906 90 575
– Arve Grinden, 990 34 644