Foto: NGI

Nytt jordskjelvsoneringskart for Norge – store kostnader å spare for utbyggere og samfunnet

Norge har fått et nytt og digitalt jordskjelvsoneringskart. Det betyr at utbyggere og storsamfunnet til sammen kan spare milliarder av kroner på store utbyggings­­prosjekter i årene som kommer.

Stiftelsen NORSAR på Kjeller har etablert et nytt kunnskapsgrunnlag for norsk jordskjelv­sonering basert på nye data og bedre regnemodeller og metoder. Kartet viser sannsynligheten for jordskjelv og hvilket skadepotensiale skjelvene har for hele Norge, inkludert Svalbard.

Skadepotensialet nedjusteres
Den nye soneringen oppdaterer dagens standard som skal sikre bygg og anlegg mot ødeleggelser forårsaket av jordskjelv. Dagens standard bygger på 20 år gammel kunnskap og finnes bare i papirformat, noe som gjør det utdatert og lite egnet for dagens digitale hverdag.

– Med utgangspunkt i det gamle jordskjelvsoneringskartet, har Norge svært strenge regler for dimensjon­eringen av bygg og anlegg. Det gjør at vi ofte bygger dyrere enn nødvendig, sier Anne S. Lycke, administrerende direktør i NORSAR.

Det nye jordskjelvsoneringskartet viser at skadepotensialet går vesentlig ned for mange områder i Norge. Noen steder bortfaller behovet for ekstra sikring helt. Dermed kan mange samfunnskritiske bygg og anlegg bygges enklere og rimeligere.

– Vi har avdekket med stor presisjon hvilke områder hvor vanlig, solid byggstandard er tilstrekkelig og hvilke områder som krever ekstra last. Dette bør være av stor interesse for utbyggere, entreprenører, rådgivere og storsamfunnet, sier Lycke.

Kan oppnå vesentlige kostnadsreduksjoner for råbygg
Det er store regionale forskjeller i Norge. Det er for eksempel mye å spare i Oslo- og Trondheims­området, og mindre å spare på Vestlandet. En rapport fra Multiconsult med bistand fra Bygganalyse viser at mange samfunnskritiske bygg- og anleggsprosjekt kan spare i størrelsesorden fra tre til ti prosent av kostnadene for råbygget. Slike prosjekt omfatter blant annet sykehus, redningssentraler, skoler, jernbane og veibroer. Det er allerede vedtatt og planlagt relevante prosjekter for godt over 100 milliarder kroner i Norge, så her er det milliarder av kroner å spare.

– Vi ser en vesentlig endring i behovet for dimensjonering mot jordskjelv i flere områder. Det er store beløp å spare for mange av de større utbyggingsprosjektene, særlig for offentlig sektor, sier rådgivende ingeniør, dr.ing. Nils E. Forsén, som har vært faglig leder for utarbeidelse av rapporten fra Multiconsult.

Rådgivende ingeniørers forening, RIF mener det er svært viktig at samfunnskritiske bygninger og infrastruktur i risikoutsatte områder vurderes og eventuelt sikres mot jordskjelv. – RIF påpekte dette overfor myndighetene allerede i 2009, og vi mener derfor det er sterkt kritikkverdig at myndighetene ikke tar ansvar for dette, sier Liv Kari Skudal Hansteen, som er administrerende direktør i RIF – Med oppdaterte jordskjelvkart fra NORSAR kan byggenæringen spare millioner i prosjekteringen og samtidig sørge for at det norske samfunnet får bedre oversikt over samfunnskritiske bygg og anlegg.

Det nye jordskjelvsoneringskartet er digitalt tilgjengelig. Dataene kan hentes ut direkte for en adresse for utbygging eller som en sammenstilling med øvrig kartmateriale for samfunnsplanlegging. NORSAR er en uavhengig stiftelse. Tjenesten finansieres derfor ved abonnement eller enkeltkjøp via portalen https://www.norsar.no/soneringskart

Kontaktinfo:
NORSARAdministrerende direktør Anne S. Lycke anne.lycke@norsar.notlf 977 94 966
MULTICONSULTdr.ing. Nils E. Forsénnef@strandfors.no tlf 917 98 024