Anne Harris økonomidirektør Foto:Entra

Anne Harris | Foto: Entra

Ny økonomidirektør i Multiconsult

Anne Harris (53) er ansatt som ny økonomidirektør (CFO) i Multiconsult. Hun begynner i stillingen 1. september. Trond Dahle har ledet økonomi og andre fellesfunksjoner i Multiconsult siden 1989, men har nå ytret ønske om å trappe noe ned.

– Multiconsult er et interessant selskap som jeg har et veldig positivt inntrykk av, anerkjent for sine sterke fagmiljøer. Gleder meg veldig til å bli kjent med dere og til å ta fatt på oppgavene fremover, sier Anne Harris.

Solid og riktig bakgrunn

Harris er utdannet siviløkonom fra BI og har solid ledererfaring fra økonomi, endringsledelse og virksomhetsstyring. Hun begynte sin karriere i Total Norge i 1980 og har siden hatt flere tunge stillinger i Norsk Hydro og Entra Eiendom. I sistnevnte selskap har Harris både fungert som CFO og konstituert administrerende direktør.

– Jeg er sikker på at Anne Harris er en riktig person for Multiconsult. Jeg opplever henne som en utadvendt leder med lang erfaring og god forretningsforståelse fra viktige bransjeområder som olje og gass, aluminiumsindustri og eiendom, forteller Christian Nørgaard Madsen, adm. direktør i Multiconsult.

Fortsetter i Multiconsult

Trond Dahle fortsetter i Multiconsult og vil arbeide med sentrale oppgaver i selskapet og arbeide tett sammen med administrerende direktør Christian Nørgaard Madsen.

– Etter 40 år i selskapet og 20 år i konsernledelsen ønsker jeg å få litt mindre arbeidsbelastning fra høsten. Dette valget er gjort på bakgrunn av en gammel avtale som gir meg mulighet for nedtrapping, forteller Trond Dahle.