Norges første BREEAM Outstanding-sertifikater utdelt

Norges to første BREEAM Outstanding-sertifikater er utdelt denne uka, i prosjektene Powerhouse Kjørbo og Fornebu S. Multiconsult er involvert i begge prosjektene, og jobber også med et tredje Outstanding-prosjekt i tidlig fase.

Norges to første BREEAM Outstanding-sertifikater er utdelt denne uka, i prosjektene Powerhouse Kjørbo og Fornebu S. Multiconsult er involvert i begge prosjektene, og jobber også med et tredje Outstanding-prosjekt i tidlig fase.

Ambisiøse byggherrer en forutsetning

Ambisiøse byggherrer som er villig til å gå foran er en viktig suksessfaktor i alle tre prosjektene. KLP Eiendom gikk tidlig på banen og satte mål om BREEAM Outstanding før mange visste hva BREEAM var. Multiconsult bisto til å realisere de ambisiøse målene. Multiconsult og KLP la premissene for suksessen i forprosjektet, og Skanska har gjort en solid jobb for å dra dette i land i totalentreprisen.

– Det har vært en spennende og lærerik reise. Da vi gikk løs på denne oppgaven var det nytt for alle, både prosjekterende, byggherre, BREEAM AP og revisor. Det er et helt annet kunnskapsnivå i næringen nå enn da prosjektet startet i 2011. Når det er mulig å få til Outstanding på første forsøk ser det lyst ut for bærekraftig bygg i i framtiden, sier Kjersti Folvik, seksjonsleder for Energibruk og Bygningsfysikk i Multiconsult.

Fornebu S skal stå ferdig i oktober 2015.

Bringer BREEAM-NOR-ordningen et skritt videre

Powerhouse Kjørbo er en viktig milepæl i utviklingen av bærekraftige oppgraderingsløsninger for eksisterende bygg. Multiconsult ved Randi Lunke har hatt rollen som BREEAM-revisor i prosjektet og sørger for at sertifiseringsprosessen går så smidig som mulig. Nå har prosjektet fått tildelt sertifikat fra design- og prosjekteringsfasen. Sertifikatet gir et godt grunnlag for endelig sertifikat ved ferdigstillelse.

– Det er en spennende og lærerik prosess å revidere et Outstanding-prosjekt som Powerhouse Kjørbo. Prosjektet inneholder mange gode og vanskelige BREEAM-spørsmål som vi sammen har finner løsninger på. Prosjektet er i stor grad med å bringe BREEAM-NOR-ordningen et betydelig skritt videre, sier Randi Lunke, rådgiver BREEAM, energi og miljø i Multiconsult.

Multiconsults prosjektportefølje og erfaring med BREEAM er etter hvert betydelig og stadig voksende. Per nå er Multiconsult involvert i en tredjedel av alle registrerte BREEAM-prosjekter i Norge. Selskapet har en strategi som sier at de skal tenke «grønt i alt de gjør». Multiconsults engasjement for BREEAM-NOR har bistått med solid implementering av bærekreftstenkning i selskapet.